home > dutch > helbestaat.php

"Dan zal Hij ook zeggen tot hen aan Zijn linkerhand, 'Ga weg van mij, jullie vervloekten, het eeuwige vuur in dat bereid is voor de duivel en zijn engelen: - Mat. 25:41
"De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden en zij zullen alle dingen die ergeren en zij die de wetteloosheid bedrijven, uit Zijn koninkrijk verzamelen en die in de vurige oven werpen. Daar zal geween zijn en tandengeknars. - Mat. 13:41-42
...tenzij jullie oprecht berouw hebben, zullen jullie evenzo verloren gaan. - Lucas 13:3


tenzij

je Jezus Christus

aanneemt als je Redder.

INDIEN U ZICH OMKEERT EN UW VERTROUWEN OP JEZUS CHRISTUS STELT OM U VAN UW FOUTEN TE REDDEN, DAN ONTVANGT U DE VRIJE GAVE VAN EEUWIG LEVEN EN WORDT U EEN KIND VAN HEM.
Maar zovelen als Hem aangenomen hebben, aan hen heeft Hij de macht gegeven om kinderen van God te worden, namelijk aan hen die in Zijn Naam geloven: - Johannes 1:12

Jezus Christus is de ENIGE manier om gered te worden!


Jezus zei hem, "Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij." - Johannes 14:6
Zeer zeker, Ik zeg u, hij die Mijn woord hoort en gelooft in Hem die Mij zond, die heeft het eeuwige leven en zal niet in het oordeel komen, maar is van de dood in het leven overgegaan. - Johannes 5:24
"Hij die in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven; en hij die niet gelooft in de Zoon zal het leven niet zien; maar de toorn van God blijft op hem." - Johannes 3:36
"Heb daarom berouw en bekeer je, dat je fouten uitgewist mogen worden, en zodat de tijden der verfrissing mogen komen van voor het aangezicht van de Here, - Handelingen 3:19
En hij leidde hen naar buiten en zei, "Heren, wat moet ik doen om gered te worden?" Zo zeiden zij, "Geloof in de Here Jezus Christus en je zult gered worden, jij en je huis." Daarna spraken zij het woord van de Here tot hem en tot allen die in zijn huis waren. - Handelingen 16:30-32
Het is niet alleen nodig voor je eigen redding om in de Here Jezus te geloven, maar als je wilt dat je gezin gered wordt, vertel hun dan ook het goede nieuws. Neem de Here Jezus aan! Dan vertel het door aan je familie, vrienden en kennissen.Als je de Here Jezus Christus NIET als je Redder aanneemt, wees er dan ten volle van bewust dat in het uur van je dood je regelrecht de hel zult ingaan met eeuwige zielepijnen en geen uitweg meer.Dankjewel voor het lezen van deze webpagina.
Nog een goede dag verder!  WEES NIET ONWIJS!
DIT IS GEEN GRAP!
LIEGEN TEGEN JEZELF HELPT NIET!NEEM JEZUS AAN

VOOR EEUWIG VERGEVEN
Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: