home > dutch > geloof.php

Sapientia per Scripturas
et Spiritum Sanctum (Wijsheid door de Schriften en
de Heilige Geest)


JHWH: "Ja, Ik heb u lief gehad met een eeuwige Liefde; daarom heb Ik u getrokken met Mijn Genade!"


Credo van Institutio Scripturarum

Op deze pagina zult u niet één of andere verheven geloofsbelijdenis aantreffen, zoals die van Athanasius. Er is geen enkele geloofsbelijdenis bedacht door wie dan ook die volledig het Woord van God vertegenwoordigt of omvat. De Bijbel is als een soort zee waar een olifant in kan zwemmen en waar een muis uit kan drinken. Het Nieuwe Testament vermeldt dat zelfs engelen begeren om in te zien in de dingen die God in de Bruid van Christus Jezus, de Kerk, heeft gegeven. Natuurlijk begrijpen engelen veel meer van de Bijbel dan wij, maar zij kijken ook veel verder vooruit en koesteren een heilige nieuwsgierigheid aangaande de implicaties voor de toekomst en voor de gehele eeuwigheid.

Er bestaat maar één (drieënige) God en Christus Jezus zegt: "Ik ben de Weg en Ik ben de Waarheid en Ik ben het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij". Echter wij christenen hebben zo'n puinhoop gemaakt van wat God ons heeft toevertrouwd dat we het mikpunt van de hoon van spotters zijn geworden. Alstublieft, beste lezer, probeert u onderscheid te maken tussen wat wij christenen doen en wat Christus Jezus heeft gepredikt!

De Here God heeft twee Boeken geschreven, de natuur (de Schepping) en de Bijbel. Ik durf te beweren dat Hij bezig is met een derde boek: de geschiedenis! Het eerste boek is het goddelijke platenboek en het tweede boek bestaat uit de uitspraken van God. Het derde boek is een soort collage van de levens van belangrijke en minder belangrijke mensen. En wij schrijven allemaal mee aan dat boek!

Deze drie boeken onderhouden een actieve interactie en de geestelijke oorlog wordt uitgevochten in onze harten. Zo zegt de Bijbel dat de aarde zelf onder onze voeten beweegt; vanwege onrechtvaardige mensen (vgl. Spr. 30: 21; Amos 8:8). [En jij, beste vriend, bestaat het om de ijdele vermetelheid te bezitten om God de schuld van natuurrampen te geven?! Wees toch voorzichtig met de bewering dat God niet een God van Liefde kan zijn. Onderneem het om te accepteren dat Zijn wegen oneindig ver hoger zijn dan de onze. Alles wat ik hier verder kan zeggen is dat God noch een soort Sint Nikolaas is, noch een soort boeman.]

Alhoewel alle toekomst tot in alle eeuwigheid als in een flits bekend is bij de Almachtige, Die in de eeuwigheid woont, (zelfs de allerkleinste deeltjes van de materie van de nieuwe hemel en aarde kent Hij); staan alle dingen niet vast en zijn zij niet van tevoren bepaald. (Zo is het mogelijk om 'buiten je tijd' te sterven! Zie Prediker. 7:17). Dit is een wonderbare tegenstelling, een paradox. En daarom zijn christenen geen fatalisten.

Om het leven te leren vatten en ook de natuur tot op zekere hoogte, daar is een open oor en een open oog voor nodig (geestelijk, psychologisch, verstandelijk en lichamelijk). Het oor en het oog van ons hart kan alleen verlicht worden door een nauwkeurige bestudering van de Bijbel onder voortdurend gebed en onder onophoudelijke leiding van de Heilige Geest. Er bestaat een onderlinge versterkende correlatie tussen theorie en praktijk. Hoe beter wij de Bijbel begrijpen, des te beter zijn we in staat volgens Gods wil te leven. En hoe beter wij dat doen, des te beter zullen wij leren begrijpen. Het is de hoofdzaak hierin dat wij onze harten openstellen voor het werken van de Heilige Geest, zodat Hij in de spinsels van onze harten kan schijnen en deze kan opruimen. Want ze vervuilen de binnenkamers van onze harten.

Het leven is als een jungle van emoties en van allerlei wisselvalligheden. Maar de ware Liefde zal een weg vinden! Uiteindelijk, als we tenminste volharden, zal de Koning van het heelal ons belonen; omdat wij niet opgaven. De Bijbel zegt dat een gelovige moet geloven dat God bestaat en dat Hij een beloner is van hen die Hem zoeken. Aan ons is het om in de voetstappen van Christus te gaan en slechts christenen te zijn Zijn Naam waardig.Verdere informatie:

Met eventuele vragen, opmerkingen en/of suggesties kunt u ons bereiken op:

Institutio Scripturarum,
F.W. Reitzstraat 69,
2806 TR GOUDA,
Holland (The Netherlands).

(Tel.:+31-182-511735).
(K.v.K.# 29044976).

Zend ons uw opmerkingen, ideeën, en/of vragen...
Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting:
David: "De hemelen verklaren de eer van God en het firmament vertoont de werken van Zijn hand.

Hij telt het nummer van de sterren; Hij noemt ze alle bij hun namen. Groot is onze Here en van grote kracht; Zijn verstand is oneindig."