home > dutch > gedichten > wijsheid.php
Ode aan de Wijsheid


Oh mijne schone lieveling!

Ja, vreugde schenkt 't mij niet gering

Dat wijsheid stromet keer op keer

Van uwe lippen steeds maar meer.


Hoe schoon en liefelijk, mijn schat,

Schijnt de ware Wijsheid op uw pad.

Dank Hem, ja lovet Hem, mijn hart,

Voor al Hij gaf in haar apart.


't Is zeker niet gering, mijn ziel.

Al dat, zoals het Hem beviel,

Hij schonk in milde overvloed.

Hoe goed is 't leven nu en zoet!Christophoreus Abbani


Vorig Volgend