home > dutch > gedichten > vroom.php
VROME KINDERLIJKHEIDNet als ik ben, oh Heer, zo kom ik.

Doe me vertrouwen als een klein kind.

Net als ik ben, emoties murw.

Maak me zacht, maak me oh zo mild.Net als ik ben, hulpeloos, help me nu.

Doe mij altijd uw grote Liefde gevoelen.

Net als ik ben, kom ik tot u.

Maak me vrij, onschuldig, als een duif.Net als ik ben, alstublieft, genees mijn pijn.

Doe me hand in hand met u gaan.

Net als ik ben, vind dit niet meer fijn.

Maak me nieuw, maak een nieuwer mij.Net als ik ben, oh geef uw hand.

Doe me lieven 'n loven en maak me wijs.

Net als ik ben, ik zink in zand.

Maak me nederig, en niet zo eigenwijs.Net als ik ben, oh Abba Papa,

Doe me leven, u alleen heb ik nodig.

Net als ik ben, zo goed zo slecht.

Maak me schijnend, als een kleine parel.
chris bouter

(vertaald vanuit het Engels)


Vorig Volgend