home > dutch > gedichten > spontaan.php
SPONTAAN


Help mij spontaan te zijn,

Oh Heere;

Geen vermoeiend moeten!

Maak mij voortaan zó klein;

Geen verzondigd vroeten.


Zegen toch mijn gebed,

Oh Heere;

Geen verhind'rend vloeken....

Geef me, och, meer verlet.

Maak me één van de kloeken.


Mijn hoogmoed moet erg zijn,

Oh Heere;

Zo laat U me varen.

Geef oodmoed kind zó fijn,

Op deêz' wilde baren.


Was mij wit als sneeuw,

Oh Heere.

Help mij zelf te wassen;

Vol met pit tot d'eeuw

Saâm met alle rassen.


Laat mij bidden om kracht,

Oh Heere;

Levend zonder klagen.

Op mijn lippen geen klacht,

Help mij mijn kruis dragen.


Vul mij met Uzelf,

Oh Heere.

Wees schat mijner wezen.

Echt, Heer, red deêz' telg.

Geef niets meer te vrezen.


Amen


Chris Bouter

16, 18, 19 December, 2007.


Vorig Volgend