home > dutch > gedichten > oproep.php
OPROEP TOT DE HERE


Je bent een hemels zielekind;

Ik hoop dat jij je weg nu vindt.

Geschapen door Almachtig God;

Bepaal je zelf je levenslot.


Gehoorzaam toch de heil'ge Roep;

Wat ook je leven of beroep.

Hij trekt al jaren aan je hart;

O dat het lijntje toch niet brak.


Een mooie ster in hemelbaan;

Mag jij toch eens je weg daar gaan.

Tenminste als je Hem gehoort;

Dan Hij ook eens 't gebed verhoort.


Belovend eens een prachtverschiet;

Want Hij jou toch de hemel liet:

Ga toch geloven aan zijn Naam,

Dan deel je ook eens in zijn Faam.papa


Vorig Volgend