home > dutch > gedichten > manifest.php
manifest


ik wil geen hindoe zijn, maar ik geloof in het mysterieuze

ik wil geen moslim zijn, maar ik geloof in onderwerping aan de Almachtige

ik wil geen katholiek zijn, maar ik geloof in de eenheid van de Kerk

ik wil geen protestant zijn, maar ik geloof in de vrije gave van redding in Christus


ik wil geen humanist zijn, maar ik probeer wel humaan te zijn

ik wil geen kapitalist zijn, maar ik geloof in het recht van eigendom

ik wil geen communist zijn, maar ik geloof in delen

ik wil geen feminist zijn, maar ik geloof dat je je vrouw moet eren


ik wil geen pinksterbroeder zijn, maar ik geloof in geestelijke genezing

ik wil geen evangelicaal zijn, maar ik breng het evangelie

ik wil geen baptist zijn, maar ik geloof wel in doop door onderdompeling

ik geloof niet in de zogenaamde broeders, maar ik verlang er wel naar om hun broeder te zijn


ik durf mezelf geen christen te noemen, maar ik geloof zeker in de Godheid van Christus

ik wil gewoon mijn Heer volgen, de dierbare Here Jezus Christus

ALTIJD!

mijn hoop is in U, mijn Heer!Christophoreus Abbani


Vorig Volgend