home > dutch > gedichten > lijden-met-een-lange-ij.php
LIJDEN MET EEN LANGE 'IJ'


Miin God, waarom?

Ben 'k dan zo dom,

Of is het leven te complex,

Ongrijpbaar als een heks?


Tranen, bloed en zweet,

Maakt dat ons compleet?

Leren wij alleen door lijden,

Wijzer slechts na belijden?


Vragen zonder antwoord,

Tranen zonder lach;

Gevang met geen poort,

Alles hard gelag.


Hoe lang nog, oh Heer?

Alstublieft niet nog een keer!

Maar gelukkig dat ik weet,

Hoe u eens voor ons allen leed . . .


<chris bouter>


Vorig Volgend