home > dutch > gedichten > liefde.php


Liefde


Alleen de ware Liefde kan een huwelijk trekken,

Elk ander ding kan het alleen maar tijd'lijk rekken.

De Liefde is geduldig en goedhartig.

Jaloersheid kent ze niet, maar is barmhartig.

Ze pocht ook niet, maar zoekt juist de ander.

Zo schept het huwelijk een band voor elkander.


Alleen de ware liefde werkt ijv'rig, bevrijdend,

Elk ander ding is op den duur moeizaam, noodlijdend.

De Liefde komt van God en is verdraagzaam.

Ja, hoop geeft zij, aan waarheid ook volgzaam.

Ze werkt opbouwend, de ander prijzend.

Zo werkt het huwelijk voor ons onderwijzend.


Alleen de ware Liefde kan een mens doen vormen,

Elk ander ding kan ons alleen maar doen misvormen.

De Liefde looft het goede, is gelovend.

Niet prikkelbaar is zij en ook belovend.

Ja, zonder Liefde zijn wij toch nergens.

Een lamp die brengt ons van niets naar ergens.


Chris Bouter


Vorig Volgend