home > dutch > gedichten > heiligheid.php




HEILIGHEID




Al het Heilige en Geheiligde

Heb ik verkracht in mijn boze hart.

Hiervoor verdien ik eeuwig te branden.

Al dat ik was, gek en verrekt;

Ik heb mijn onheilig deel uitgeprobeerd.

Hiervoor viel ik in een hopeloze verdraaidheid.


Al dat is genade en erbarmen

Ontving ik in mijn berouwvolle boezem.

En hiermee de Alles in alles.

Al dat is hemels en aards,

Is mijn altijd aanzwellende golfkam.

Want van Christus is de roep der roep.


Alles om mijn Here eeuwig te prijzen!

Zie je dan hoe het beest der beesten

Gered wordt, redding uitwerkte.

Alleen de vijanden; zonder Here, totaal nooit.

Je was gewaarschuwd; hun deel die van het beest,

Gezouten met eeuwig brandende ontkenning.


De machten die zijn, van mens of van engel,

Hebben geen kracht tegen mijns Heren plan.

Wachten mij kronen en kleden des hemels.

Uren nog maar, dagen of jaren van redding;

De almachtige God zal van mij een hele man maken!

Erfgenaam met Hem van alles daarboven, op en onder het aardse.


(f.c.b.)

16 & 17 Maart, 2008. (Vanuit het Engels)


Vorig Volgend