home > dutch > gedichten > geneesmij.php
Genees Mij!


Genees mijn gebroken hart,

Oh Heer Jezus!

Laat Uw magie aanraken en genezen.

Versluit toch opnieuw dat deel,

Oh Heer Jezus,

Geopend aan mijn zijde.

Moge mijn bestaan er toch wezen,

Oh Heer Jezus.

Doe toch teniet,

't Arme verschiet.


Genees mijn wank'le tred,

Heer Jezus!

Laat Uw Liefde mij geheel vervullen.

Heilig meer mijn taal,

Heer Jezus,

Uitgehold door mijn haat.

Moge ik Uw roeping waardig zijn,

Heer Jezus.

Geef me een taak;

Maak me vaak raak.


Maak mij rijp en wijs,

Oh Heer!

Verander me van wee in wel.

Vernieuw opnieuw de eis,

Oh Heer,

Vernield door eigen dunk.

Drenk me weer uit Uw Bron,

Oh Heer.

Verlos me van onenigheid,

Die eindeloze ego-strijd.


Deel Uw God'lijke Kelk,

Heer!

Maak dat ik het einddoel haal.

Geef dat 'k echt niet verwelk,

Heer,

Uitgedroogd door eigen wijs.

Voed me weer met daag'lijks maal,

Heer.

Geef me toch weer moed,

Tot ik U ontmoet!


F.C. Bouter

20 november, 2007


Vorig Volgend