home > dutch > gedichten > geliefde.php
MIJN GELIEFDEJij bent prijzenswaardig,

Oh jij, mijne vrouw.

Jouw houding is aardig,

Je handelt zo gauw.


Jij bent zo verstandig,

Je kent zoveel schoons,

In geen ding uitlandig,

Iets schoons of iets vrooms.


Gedragend je waardig,

Jij bent oh zo trouw,

Lankmoedig, zachtaardig,

Ja, fris als de dauw.


Mijn levens-'gezelle',

God geeft mij geloof!

Ja, dat ik 't vertelle

Waarom ik Hem loof.


De grote en goede,

De lievende Heer,

Biedt ons Zijne Hoede,

Wil geven steeds meer.


De Eeuwiggetrouwe,

Die geeft wat heeft waard,

Dat Hij voor ons bouwe

Een huis en een haard.


Moog Hij ons hier geven

Een lief kindertal,

Dat ons in dit leven

Tot zegen zijn zal.


Ja, op laat ze groeien

In liefde en trouw,

Met der Liefde boeien,

En haar weefgetouw.
Oh weef aan hun levens

Met raad en geduld.

En zorg toch dat tevens

't Gebed hen omhult.


Ah, wil hen omgeven

Met smekend gebed,

Opdat 't jonge leven

Van hen wordt gered.


En maak dat zij allen

Elkaar Liefde bien;

Dat vrolijk in schallen

Hun mond wordt gezien.


Oh God, onze zeeg'naar,

Aan U alle eer.

Want U geeft ons elk jaar

Steeds meer en weer meer!

chris bouter


Vorig Volgend