home > dutch > gedichten > Gedicht1.php

GEDICHTEN VAN MIJN HAND

door

Frederik Christophoor Bouter

©Institutio Scripturarum
Gebed en Bemoediging


Moge de Heere God jou bewaren en beschermen

En alles wat jou toebehoort.

Moge Hij jouw hart verlichten

En je sterken als jonge arenden.


Moge de Heere God jou Wijsheid verschaffen

En het geduld om ze toe te passen.

Moge Hij je Liefde leren

En de volharding om erin te leven.


En wanneer Hij verkiest om jou te tuchtigen--

Dat doet Hij aan al Zijn geliefden;

Het is de enige manier om ons echt te veranderen--

Moge jij doorgaan in het Geloof en niet opstandig zijn.


En moge jij in het einde tevoorschijn komen als Goud,

Precies gelijkend op Christus Jezus Zelf;

Met Liefde zelfs voor jouw vijanden, zegenend die vervloeken.

Moge Hij jou zegenen en tot een zegen maken.


Amen!


<f. c. bouter>


volgende gedicht


Gedicht / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: