home > dutch > fictie > spel.php


Filosofenpraat en Betweters' Eigenzinnigheid


Achtergrond: Voorkant van een Universiteitsgebouw.

Spelers: I) Beginnend Student. (Een beetje onzeker).

II) Professor in Filosofie. (Een beetje een zonderling).

III) Master student. (Goed gekleed).

IV) Vrouw van eerste student. (Zwanger).

De eerste drie spelers komen uit het gebouw. Ze staan een poosje stil in navolging van de professor

II ] "Wat een heerlijke lentelucht!"

I en III beamen het hartelijk] "Inderdaad!"

I ] "Neem me niet kwalijk, professor, maar na er beter over nagedacht te hebben, ben ik het niet eens met de misleidende tweede premisse die tot de schokkerende gevolgtrekking leidt, zoals weergegeven door zijn ingewikkelde berekening volgens de complexe analogie die hij baseert op de idee van Pythagoras van de muziek der sferen. Het lijkt mij maar gebakken lucht, op z'n minst gezegd. Denkt u ook niet, professor?"

II ] "Dat is zeker geen nonsense, jongen. In feite Dooyeweerd zou zeggen dat dit een typisch voorbeeld is van een idolaat geval van het overdrijven van de numerieke wetssfeer. Ben je bekend met die filosoof?"

I ] "Ja, ik weet iets van zijn filosofie."

III ] "Als ik even mag interrumperen, ik ben het helemaal met jullie eens. Maar we moeten niet de harmonie en volmaakte schoonheid van zijn Homerische analogie negeren. Het heeft de neiging om de lezer te overweldigen evenals een bovenmate mooie vrouw zoals Calypso, die onbezonnen bezoekers in de val laat lopen."

II ] "En die ze beide van hun verstand en mannelijkheid berooft. Gelukkig werd Odysseus niet door haar bedrogen, ha, ha."

I ] "Precies. Hoewel de feiten en gegevens elkaar opvolgen als in een rhythmische staccato, aan het einde blijf je zitten met een onvolkomen indruk; alsof er niet genoeg vastigheid is in het stuk. Het laat je zelfs achter met heimwee, net als Odysseus.

III ] "Maar wat op mij z'n indruk heeft gemaakt is de absolute wijsheid waarmee hij de zwakke punten en lassen aanwijst in de bewijsvoeringen van zijn tegenstanders. Bijvoorbeeld de manier waarop hij de slim bedachte analyse van Sartres existentialisme ontzenuwt, zoals vertegenwoordigd door professor Johnson."

I (Onderbreekt)] "Sorry, maar ik ben niet bepaald bekend met die analyse."

II ] "O, het is simpelweg gebaseerd op het idee van uienpellen. Je kan een ui blijven pellen totdat er niets meer over is. "

I ] "Aha, nu begrijp ik het! Inderdaad heel interessant. Ja, ga vooral door."

III ] "Wat ik wilde zeggen is dat zijn holistische aanpak van het universum hem begiftigt met zo'n diep perspectief dat hij met een enkele blik door het bekrompen denken van zijn tegenstanders heenziet. Voor mij is zijn begrip als een dartelende dolfijn in het water en dat van hen als een vorentje in laag water."

II (Geïrriteerd)] "Dat is absoluut verraad voor iemand zoals ik die doordrenkt is van het Westerse denken."

III (Verdedigend)] "Daar heb ik respect voor, professor, maar voor mij is zelfs Dooyeweerd te analytisch. Zijn filosofie is gebaseerd op een atomaire compositie. Wat ik wil is holisme."

I (Zucht)] "Het is weer het oude gevecht tussen Apollo en Dionysius, tussen analyse en holisme, de rede en kunst!"

III(Haalt zijn schouders op)] "Misschien is het een kwestie van de linker en rechter hersenhelft. Voor mij spreekt kunst een diepere en meer creatieve taal dan de meest intelligente synthesen van de meest belezen coryfee."

II (Teleurgesteld)] "De hoogste theologische waarheden, mijn vriend, zijn analytisch. Neem bijvoorbeeld het eerste hoofdstuk van het evangelie naar Johannes: 'Het Woord was God . . . het Woord werd vlees.' Hier hebben we een samengaan van twee analytische gegevens."

III (Buigt beleefd)] "Verontschuldig mij, maar het is het wonder van de eenheid van de twee hypostasen die tot mij spreekt. Christus is een enkele persoon, niet een samengaan of unie, hoewel Hij natuurlijk twee naturen heeft. Ik weet dat u mijn neiging tot holistisch denken als een gevaarlijk New Age fenomeen beschouwt, maar ik vind veel troost in het overdenken van de Liefde van Christus. De analysen van Dooyeweerd geven mij een gevoel van koude, eenzame en geestelijke verarming."

II (Boos)] "Wat!"

I (Bemiddelend)] "Misschien moeten we een overeenkomst tussen jullie twee vinden."

II ] "Ik denk niet voor een seconde dat ik zo'n grove belediging aan het adres van zo'n briljante geest als Dooyeweerd kan tolereren. Hij heeft het antwoord gevonden op bijna drieduizend jaar dualisme. Hij heeft ons de weg getoond om filosofie te beoefenen op Christelijke basis. Hij heeft ons grondig verlost van de eindeloze strijd tussen het Griekse lichaam en verstand motief, of materie tegenover vorm, het Scholastische natuur en genade principe en het humanistische gedoe van determinisme en vrijheid. Dit is echt een grove onderschatting!"

III(Verontschuldigend)] "Ik heb er spijt van u zo op de kast te jagen. Ik heb een antwoord op deze enthousiaste lof voor Dooyeweerd, maar dat laat ik achterwege; om het niet nog verder te laten escaleren. Maar herinner u a.u.b. dat ik ook Christen ben en dat ik evenals u het eens ben met de hoofdgedachte van Dooyeweerds principes."

II (Kalmeert wat)] "Dat is waar, maar elke keer wanneer jij tegen de stroom ingaat, word ik er niet goed van."

III ] "Dat is jammer, maar laten we terugkeren naar het onderwerp dat ons zo bezig houdt. Zoals altijd is zijn beargumentering geperfectioneerd tot de nde graad. Ik moet toegeven dat het een werk voor Hercules is om een wig te slaan tussen welke factoren hij maar opsomt. Ik zou er gek van kunnen worden. Toch weet ik dat het onzin moet zijn."

II ] "Je moet je niet laten overdonderen. Als de slotconclusie onjuist is, dan moet het hele voorafgaande proces vol gaten zitten. Het is gewoon een zaak van afdoende analyseren en dan kan je zijn fijn afgestemde composities ontzenuwen."

III ] "Opnieuw, professor, neem me het niet kwalijk, maar ik denk dat zijn filosofie de analyse te boven gaat. Met analyse alleen kom je er niet. Dat is waar zijn tegenstanders allemaal mank gaan. Zij proberen gaatjes in een volmaakte band te vinden. Maar het probleem is niet gaatjes. Het probleem is dat de band ovaal is in plaats van rond."

I (Schaapachtig) ] "Op een keer moet je mij uit de droom helpen, Frank. Per aspera ad astra. n'est-ce pas?"

III ] "Bien sûr, mon ami! Disco docens."

II ] "Zo lang hij je maar niet indoctrineert met zijn holistisch denken!"

III ] "Holistisch, professor? Als u mij nederig wilt toestaan u te corrigeren; Dooyeweerds hart was op de juiste plaats, maar zijn verstand was te rationaliscistisch."

II ] (Maakt een wijde beweging met zijn arm, alsof hij alles aan de kant schuift) ] "Daar komt je betere helft, Jan!"

I ] "Jammer dat de betere helft ook wel eens het zwakkere geslacht wordt genoemd."

IV (Nadert) ] "He, waar zijn jullie flierefluiters over aan het debatteren?"

II ] "O wat filosofenpraat en betweters' eigenzinnigheid."

IV (Wijst naar Jan, I) ] "Maar ik zou wel willen, als de huishoudelijke ingenieur, dat hij mij op z'n minst af en toe terzijde staat. Het is O.K. als hij opvliegt naar de hogere regionen der wijsheid. Maar vaak is hij zo mentaal afwezig, dat hij mij niet eens hoort."

II ] "We zullen zijn Oost-Indische doofheid genezen door hem te doen groeien in de ethische wetssfeer. Dan komt hij in een opwaartse spiraal versterkt door de twee polen van carriere en vaderschap."

III ] Net als een adelaar zal hij opgetild worden naar Elyseïsche hoogten op de thermodynamische stromen van ware geesteskracht."

IV (Hijgt vanwege de zware buik) ] Als het maar niet een luchtkasteel is en als hij mij maar meeneemt! Maar als je het mij vraagt zijn jullie dronken, stomdronken!"
Vorig Volgend


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: