home > dutch > fictie > satanist.php


De Satanist


De jonge evangelist leunt achterover in zijn stoel terwijl het vliegtuig al behoorlijk op weg is in zijn vlucht naar Rio de Janeiro en hij gaat verder met het lezen van zijn boek over de persoon van Satan, een boek door een zekere Jennings. Naast hem zit een deftige man in een donker driedelig pak van een eigenaardige snit en gemaakt van een onbekende stof. Plotseling begint de man te praten.

"Wij bidden dagelijks tot Satan en vurig, zodat niet alleen de vooraanstaanden onder jullie ten val zullen komen, maar dat christenen in het algemeen meer en meer verdeeld raken zowel door stomme ruzietjes als belangrijke verschillen. Wij smeken onze duistere en ijskoude Heer, Meester en Leraar, dat jullie huwelijken een en al hel mogen worden van overspel, echtscheiding en geruzie. Wij richten ons tot onze aartsdemoon om jullie te vervloeken met alle mogelijke ellende in de wereld, zodat jullie leven wegrot."

De jonge evangelist was doodsbleek geworden en het zweet stond in zijn handpalmen. De man naast hem in het vliegtuig had een zeer indrukwekkende persoonlijkheid, terwijl hijzelf moeite had om een trillen van zijn ledematen te onderdrukken. De ogen van die man naast hem! Ze spraken van volledige beheerstheid en een zekere mate van rust zelfs. Zijn lichaamstaal was verhuld op een of andere vreemde manier. Hij articuleerde imponerend terwijl zijn eigen gedachten praktisch lam gelegd waren. Hij was zich er niet eens van bewust dat hij niet kon bidden, wat hij wel gewend was wanneer hij met iemand ging praten. Langzaamaan echter vermande hij zich en stelde een vraag op een aarzelende manier.

"Maar denken jullie dan dat, dat jullie veilig zullen zijn in de hel en dat jullie daar met Satan zullen regeren voor altijd? Zijn jullie niet bang voor een eeuwige straf voor jullie rebellie tegen en het, het tarten van God?"

"Ik ben helemaal niet bang," snoefde de man. "Sommige jonge satanisten worden wijs gemaakt dat ze veilig zullen zijn in de hel en daar voor eeuwig met Satan zullen regeren. Maar wij, in de hoogste kringen, weten beter."

De jonge evangelist wilde iets vragen, maar kon er zich niet toe brengen. Alles wat hij kon uiten, was een stamelend 'maar'.

De satanist glimlachte, bijna sympathiek. Toen keek hij recht vooruit alsof hij de eeuwigheid zelf inkeek. En vervolgde, "Wij weten dat wij, zelfs Satan, daar voor eeuwig pijn zullen lijden door God's heilige engelen. God's heilige, uitverkoren engelen zullen in de hel regeren, niet Satan en wij."

"Hoe, in hemel's naam, kunt u zo'n toekomst tegemoet gaan?" vroeg de evangelist met al zijn kracht.

"Het is omdat we God haten en verachten. Wij roemen in zo'n toekomst."

"Ik begrijp hier niets van," zei de jonge evangelist met een schaapachtig gezicht. Toch begon hij zich zekerder van zichzelf te voelen.

"Dat zou je ook nooit kunnen. Je brein zou smelten als je de persoonlijke sessies zou hebben die ik met Satan beleef."

Deze keer huiverde de jonge evangelist. De satanist deed alsof hij het niet zag. "Wij lieven en loven Satan met heel ons hart, ziel, verstand en al onze kracht. Jullie christentjes weten totaal niet wat voor verachterlijke wezentjes jullie zijn in onze ogen."

"Ik wil daar nog aan toevoegen dat wij zelfs naar de hel willen gaan. Jullie christenen, in het ergste geval, lijden gedurende 70 jaar of zo onder wat ellende om vervolgens omringd te worden door talloze zegeningen in de hemel die afkomstig zijn van een God die alles met mysterie omfloerst. Hij vergt van mij dat ik geloof dat Hij heilig, rechtvaardig en vol liefde is. Toch liet hij Satan vallen. Kijk toch om je heen en zie dan wat een tragische comedie deze wereld is."

"Maar wij, wij mensen zelf veroorzaken dit onder Satant's invloed," zei de jonge evangelist met vernieuwde hoop.

De man grinnekte terug met twee perfekte rijen tanden. "Je vergeet, jongeman, dat God dit alles toestaat. Nu, hoe kan hij dit allemaal aanzien terwijl hij toch een en al liefde zou moeten zijn. Ik weet dat hij almachtig en alwetend is. Ja, hij is oneindig veel machtiger dan onze geliefde Heer en Meester. Maar liefde, totaal niet!"

"God is liefde. Hij gaf Zijn enige Zoon. Hij kon niet meer geven."

"Klopt geen barst van. Eerst staat hij toe dat wij vallen, alleen om ons daarna weer te redden. Ik dank je de koekoek!"

"Maar Hij wilde niet dat wij robotten zijn."

"Dat weet ik ook. Maar waarom dan spreekt de bijbel van uitverkoren engelen. Die zijn ook geen robotten. Maar waarom dan viel uitgerekend de beste van al die engelen? Dat ook engelen uitverkoren zijn, toont dat God niet rechtvaardig is en niet echt zijn schepselen liefheeft."

"Ik ben niet bekend met die schriftplaats."

"Je noemt jezelf een christen en je kent je eigen bijbel niet eens!?"

De jonge evangelist werd weer stijf van de schrik. Een tijdelijke stilte ontstond er. Dan verzamelt de jonge evangelist wat moed en zegt, "God schiep Satan als volmaakt schepsel. Daarom had Satan de kracht om aan die verantwoorderlijkheid te voldoen. Misschien had hij een staat van permanente heiligheid bereikt, als hij trouw was gebleven."

De satanist haalde zijn schouwders op. "Misschien is niet goed genoeg."

"Maar," zei de jonge evangelist met nog meer moed, "Toen Satan viel en een derde van de engelen met hem, hadden de uitverkoren engelen theoretisch ook kunnen vallen. Maar zij gingen door met het volvoeren van hun verantwoorderlijkheid en dat doen ze tot op de dag van vandaag; behalve de engelen van Genesis 6."

"Dat is onzin, ze zijn uitverkoren en kunnen niet van hun verantwoorderlijkheid vallen. Het boek Openbaring zegt dat Satan een derde van de sterren met zich sleept. Waarom denken dat er een aparte groep is? Het klopt niet. Ik weet van hemzelf dat Genesis 6 een grote samenzwering was om het mensdom te verleiden door de vrouwen te veroveren. Op die manier werd het menselijk bloed verknoeid en kon het zaad van de vrouw niet komen. De demonen hadden een heerlijke tijd, door te materialiseren en sex met aardse vrouwen te hebben. Nu kunnen ze het alleen in hun essentie als geest doen en alleen hier en daar; zoals je verderop in dat boek van Kurt Koch kunt lezen dat je ook bij je hebt. Maar de meeste vrouwen staat dit tegen. Ze ervaren het als verkrachting. Niet zo in Genesis 6."

De jonge evangelist was lamgeslagen. Zijn brein was overweldigd. Dan wint zijn nieuwsgierigheid het van zijn angst en zegt hij "Kan ik u een vraag stellen?"

"Zeker, ga je gang!"

"Durven jullie satanisten de Heilige Geest te vervloeken?"

"Nee," antwoordde de man bijna alsof hij beet. "We zouden ter plekke gedood worden. Zelfs Satan durft de Heilige Geest niet te vervloeken, ook God niet. Mensen doen dat echter wel. Wij Satanisten zweren de Heilige Geest alleen maar af."

"Ik ben er zeker van dat dat niet de zonde tegen de Heilige Geest is. Jullie soort kan dus nog steeds gered worden."

"Evangeliseer mij niet, jongeman. Je zou je tijd verdoen."

"Ik heb de verantwoorderlijkheid om te evangeliseren. Kijk, beste man, u wedt dat u het bij het rechte eind heeft. Dit klopt met wat Salomo zei, namelijk dat de zondaar goed is in zijn eigen ogen. Maar als u fout blijkt te wedden, dan zal God u weten te vinden en zal Hij maken dat u er spijt van krijgt. Want elke knie zal voor Christus Jezus buigen."

"Val mij niet lastig met die zogenaamde weddenschap van Pascal. Ik wed niet. Ik ben totaal overtuigd."

De jonge evangelist kreeg bijna tranen in zijn ogen. "Ja, meneer, u bent wel aan het wedden. Als mijn geloof een gok zou zijn, ik heb niets te verliezen. Maar u heeft alles te verliezen."

"Jonge vriend, ik beschouw de eeuwige hel een eer."

"Eens niet meer, wanneer u er uiteindelijk zal zijn. God weet hoe Hij u er spijt van zal laten krijgen, tot uw eeuwige oneer."

"Dat is je verdraaide geloof dat jou dat laat zeggen." Nu was hij een beetje geërgerd.

"Wel, ik zal voor u bidden. Alleen God kan u bereiken."

"Dat zal ik hem niet toestaan." Er viel weer een stilte.

"Om terug te komen op uw gebeden tegen christenen. Ik hoef me daar niet druk over te maken. Als op een of andere dag ik verleid zou worden door een mooie vrouw en de wereld met het vingertje wijst, dan zal God me weer erbovenop brengen. Er staat geschreven dat de rechtvaardige zeven keer zal vallen en de Here zal hem weer oprichten. Wanneer we vallen, sterven we weer een beetje meer af van onze hoogmoed. Dat is goed. Het is Gods smeltkroes die ons loutert als goud."

De satanist gaf geen antwoord, maar staarde voor zich uit door het raampje, terwijl het vliegtuig de luchthaven naderde. De jonge evangelist ging verder. "Wat er ook met ons christenen gebeurt, het werkt allemaal uit voor het beste, zoals Romeinen 8 zegt."

"Maar Satan zal het tot nog groter nut voor Hemzelf maken," lachte de satanist.

"Hij zal niet in staat zijn om God de loef af te steken. God is oneindig machtiger."

"Dat weet ik. Maar de eer van een koning bestaat in het aantal van zijn onderdanen. Satan is toch de grote winnaar."

"Wat een winnaar! In ieder geval zullen er meer mensen in de hemel zijn dan in de hel. Alleen al omdat het sterftecijfer van kindjes van oudsher ontzettend groot is geweest. En tegenwoordig heb je abortus, de morning after pill. Dus dat zit wel snor."

"Je denkt dat je me nu te pakken hebt, he? Iedere ziel in hel is een eeuwige triomf voor ons. Het getuigt tegen Gods zogenaamde liefde. Hoe kan een God die liefde is, iemand eeuwig martelen?"

"Omdat de verwerping van God gedurende een kort aards bestaan, een absolute ontkenning is van een oneindig heilig en eeuwig God. De navenante straf, daarom, is ook absoluut heilig en eeuwig."

"Dat vind ik best!" antwoordde de satanist met een hard gelaat.

"Nog een vraagje, meneer."

"Wat dan?"

"Waarom opende u zich zo naar mij in dit gesprek?"

"Ik ben totaal niet bang voor je. Het was om mijn superioriteit te tonen."

"Maar u heeft mij niet overtuigd!"

"Dat doet er niet toe. Ik ben nog steeds overtuigd. De marzel!"

"Van hetzelfde en moge God uw hart bereiken!"

De satanist zwaaide deze woorden weg met een beweging van zijn rechter hand en gunde de evangelist verder geen blik meer. Terwijl de jonge evangelist de uitgang naderde, was hij zowaar opgewekt. Gewoonlijk wanneer hij in Brazilië aankwam, had hij het gevoel dat hij in een trechter afdaalde met allemaal slangen en ongedierte. Maar deze keer niet. Hij neuriede zelfs op de wijs van Er is kracht in het bloed, in het bloed van het lam. Op die avond las hij over de val van Lucifer in zijn bijbel en zei hij bij zichzelf. Ik begrijp het geheimenis van de ongerechtigheid niet, maar de Heilige Geest getuigt in mijn hart dat God de puurste liefde is. Als het niet zo was, dan zou zelfs de hemel niet bestaan. Een God die psychopaat is, zou nooit te vertrouwen zijn. Als God een sociopaat zou zijn, dan zou zowel de hemel als de hel een veel grotere marteling zijn dan wat die satanist denkt dat hij zal krijgen. Nu zal God hem zelfs in de hel genadig zijn. Want hij zal alleen krijgen wat hij verdient.
Vorig Volgend


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: