home > dutch > fictie > kortverhaal5.php


Analyse van een Droom


Jeanette, dokter en zendelinge, kwam terug voor een korte rustvakantie. Terwijl ze in de tuin achter het huis van haar moeder liep, zag ze Johan haar vroegere klasgenootje. Toeval wilde het dat hij zijn ouderlijk huis bezocht. Alleen zijn zus woonde daar nog. Na het uitwisselen van een hartelijk hallo en wat heen en weer gepraat, nodigde de zus van Johan haar uit voor een kop koffie. In aangename fauteuils herleefden zij het verleden.

Dan fronst Johan zijn wenkbrauwen en begint te vertellen over een beangstigende droom waar hij de laatste tijd veel last van heeft.

"In deze droom ben ik gekleed in mijn zwart leren motorpak", begint hij, terwijl hij probeert nadruk op zijn woorden te leggen. Hij slaagt er echter alleen in om een paar zenuwachtige beweginkjes met zijn nek en wenkbrauwen te maken.

"Mijn machine schiet uit de garage met mij erop als een vleurmuis uit de hel. Ik scheur over de oprit en vlieg de weg op. Daar wordt ik geschept door de Porche van een pooier met een helse snelheid. Ik wordt in het hiernamaals geworpen. Ik kom bij te midden van de vlammen en realiseer me dat er geen hoop meer is. De tranen rollen van mijn wangen en schroeien in mijn droge huid als brandend lood. Plotseling zie ik licht dat binnenstroomt en de heilige moeder Maria verschijnt. Met troostende woorden spreekt ze mij aan: 'Het is maar voor drie miljoen jaren, mijn zoon!' Dan vallen mijn ogen op een schitterende vrouw die ik herken als een prostituée uit mijn wilde jaren. Haar schoonheid heeft mij zo in de ban dat ik zeg dat ik haar nooit meer wil verlaten. 'Haar borsten zullen mij altijd troosten'. Dan hoor ik plotsklaps de weergalmende stem van Sint Pieter: 'Je weet niet wat je zegt, jonge man. Er bestaat geen bevrediging der zonde in de hel; alleen wenen en tandengekners tot in alle eeuwigheid!' Maar ik werp tegen dat een glimp van deze gevallen engel genoeg troost voor mij is om de eeuwigheid door te komen. Dan wordt de poort gesloten ver boven mij met een oorverdovende dreun. En daarop wordt ik door een grinnikende duivel in een bodemloze put geworpen. Ik word badend in het zweet wakker en stik bijna in mijn adem."

Johan loopt naar de koelkast en neemt er een biertje uit. Hij opent het met een aansteker op een hele handige manier en met dezelfde vloeiende beweging neemt hij een grote slok uit het flesje. Hij gaat weer zitten tegenover Jeanette, strijkt over z'n nek met zijn linker hand en gaat verder.

"Ik heb met aardig wat mensen gesproken over deze terugkerende nachtmerrie. Ik vroeg erover aan mijn vriendin, maar zij zegt dat dromen bedrog zijn en dat het gewoon aan een zenuwachtig gestel ligt. Mijn collega, een Jehovah getuige, zegt dat als ik de Wachttoren maar genoeg zou lezen, dan vind ik antwoord op al mijn vragen. Mijn buurman, een Pinksterfanaticus, zegt dat het een visioen van de nacht is, waarin God mij waarschuwt. Mijn priester raadt mij aan om naar de biecht te komen. Ik vroeg er ook naar aan mijn psychiater, maar die stelt me helemaal teleur. Hij beweert dat het een teken is van 'rudimentaire religieuze illusies die uit mijn onderbewustzijn breken' of zoiets. Wat een nonsense. Volgens zijn komt dit allemaal door een 'afweermechanisme opgang gezet door stress van mijn werk'. Als ik maar 150 euro per sessie betaal, dan zal hij mij genezen. Anders zou mijn neurose wel eens kunnen ontwikkelen tot een volledige psychose. Walgelijk! Een spiritiste die helderziend is en ook hier ergens woont, vertelde me dat dit 'bewijs is dat paranormale krachten' bij mij naar boven trachten te komen. Zij suggereerde me dat ik het Tibetaanse dodenboek moet lezen. Maar ik kreeg echt de schrik van mijn leven door een zigeunerin op een kermis. Zij waarschuwde me dat de dood op de loer lag. Wat denk jij van dit alles?"

Jeanette neemt nog een slok van haar kop, staart erin voor een poosje en is zich er niet eens van bewust dat erop staat 'Toen God de man schiep, maakte zij een foutje!' Dan knikt ze peinzend terwijl ze een schietgebedje naar boven vuurt en kijkt dan recht in de ogen van Johan.

"Ja, ik heb misschien een paar waardevolle gedachten voor je. Ten eerste dat de apostel Petrus een beeld schijnt te zijn van je geweten. Maria, de moeder van Jezus, vertegenwoordigt je geloofsachtergrond, de manier waarop jou geleerd werd over de waarheid. De grinnikende duivel is het beeld van de gekke boeman die velen hebben over de hel. De snelle motor beeldt jouw roekeloze levensstijl uit. De pooier met de Porsche die over de weg snelt, is een beeld van de wildheid van deze samenleving. Er is geen gelegenheid om je te bekeren na de dood. Je plotselinge wakker worden in de hel probeert je dat duidelijk te maken."

Hier stopt Jeanette en drinkt het laatste beetje uit haar kop. De zus van Johan schenkt haar opnieuw in.

"Maar wat stelt die beeldschone vrouw voor," vraagt Johan ongeduldig "en waarom komt de droom steeds weer terug?"

"Wel, het is duidelijk dat je sex op een nukkige manier verafgoodt. Die vrouw is als het ware een reddende godin. Of in ieder geval openbaart zij je hardnekkige houding om sex te verhogen als de oplossing van al je problemen. Je geweten waarschuwt je dat dit verkeerd is, maar je gaat maar door; wat er ook gebeurt. Wat betreft het feit dat deze droom steeds weer terugkomt. Dat moet erop slaan dat deze dingen diep in je verstand gegrift staan. De herhalingen wijzen erop dat jij de werking van je geweten onderdrukt. Nu komen deze dingen terug om je op te jagen en ze schreeuwen om een antwoord."

"En de tranen die als lood in mijn wangen branden," vraagt Johan, zichtbaar onder de indruk.

"Die slaan duidelijk op je levendige angsten in het geval je echt wakker wordt in de hel".

"Maar ik kan het niet geloven dat een liefdevolle God zo'n plaats voor mensen zou maken".

"Ten eerste werd de hel voor de duivel en zijn engelen gemaakt, de demonen dus. Maar de mensen die God verwerpen en Zijn Zoon Jezus Christus, brengen in werkelijkheid hulde aan satan, hoewel ze zich daar niet van bewust zijn. God is niet alleen Liefde, maar ook rechtvaardigheid. Hij is geen Sint Nikolaas. Indien je zijn liefde verwerpt die Hij geopenbaard heeft in het offer van Christus, dan zal je Hem als je Rechter moeten ontmoeten. Je moet je zonden belijden en in Christus geloven en om vergeving smeken".

"Maar de hel is toch zeker geen letterlijk vuur?"

"Niet letterlijk hierin dat het je lichaam vernietigt zoals hier op aarde. Maar letterlijk genoeg om je te pijnigen. Ik weet van psychotische mensen die zo'n pijn ondergingen dat zij die alleen konden omschrijven alsof hun ziel in brand stond".

"Zou het niet symbolisch kunnen zijn?"

"Symbolisch of niet, de hel zal een plaats van pijn zijn die op verschillende niveaus uitgedeeld zal worden. Als we een eeuwige God verwerpen, dan moeten wij erachter komen wat het betekent om eeuwig zonder Hem te leven."

"En die eindeloze val aan het einde van de droom?"

"Dat zal waarschijnlijk een lichamelijke oorzaak hebben, zoals het vallen van de bloeddruk. Dat gebeurt regelmatig in dromen. Maar misschien moet je dat laten nakijken door de dokter. Misschien is er iets aan de hand met je bloeddruk".

"Denk je dat die zigeunerin gelijk zou kunnen hebben?"

"Hoe kan ik dat weten? Ik kan je alleen maar waarschuwen dat mensen elk ogenblik kunnen sterven. Daarom moet je de dingen in orde brengen met God en wel zo spoedig mogelijk".

"Als een arts, zou jij me Valium of zoiets voorschrijven?"

"Ik ken je niet goed genoeg. Maar één ding schrijf ik je zeker voor".

"En dat is?"

"Lees in het Nieuwe Testament. Begin met de evangelieën. Dat is het beste medicijn voor jou en bid regelmatig!" En dan staat ze op uit de fauteuil en zegt: "Nu is het tijd om te eten bij mijn moeder".

Johan wijst naar de kop en vraagt haar of ze heeft gezien wat erop staat.

"Geinig, echt," antwoordt ze, terwijl ze een theologische discussie met een glimlach uit de weg gaat. "Als jij erachter kan komen wat de fout is in mannen en er iets aan kan doen, dan zal ik je als een held begroeten".

'O, o, hebben we een feministische zendelinge hier?!" antwoordt Johan ad rem. Het laatste dat ze van hem zag, was zijn rechter knipoog.
VolgendKort Verhaal / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 7 / 8


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: