home > dutch > fictie > genezen.php


Een Genezen Relatie


Mijn naam is Heinz Wehner. Ik werd opgevoed in een Christelijk gezin, maar de waarheid van het Christelijk geloof drong pas tot me door toen ik ongeveer veertien was. Ik ervoer een blijdschap zoals nooit tevoren. Mijn zonden waren vergeven, mijn zondigheid verzoend door Christus! Ik was op weg naar de hemel! Ik getuigde tegenover vrienden, schoolkameraden en buren. Zij dachten dat het maar iets tijdelijks was, maar ik glimlachte mysterieus. Zij hadden niet in de gaten dat ik over het algemeen wat vriendelijker was geworden en meer bereid mensen te helpen. Aangezien ik een rationele imborst had, begon ik enthousiast allerlei boeken over de bijbel te lezen. Ik droomde ervan een beroemd prediker of leraar te worden. Omdat te realiseren, emigreerde ik naar Canada om de Engelse taal grondig te leren. Net daarvoor werd ik verliefd op een aantrekkelijk en lief meisje. Zij had lange haren totop haar middel en dat vond ik prachtig. We verloofden voordat ik overzee ging. Eenmaal in Canada bestond onze relatie alleen uit de uitwisseling van brieven en eenmaal per week telefoneren. Haar familie zorgden voor het aankomende huwelijk. En zo gebeurde het dat ik na een jaar terug kwam om mijn geliefde te huwen. Ik voelde me rijker dan een koning en het was alsof mijn geluk nooit zou eindigen!

Maar al snel kwam ik erachter dat mijn vrouw een standbeeld van kleinzielige emoties was, waar geen touw aan vast te knopen was. Althans, dat is wat ik toen dacht. Wat een teleurstelling! Zij had geen flauw benul van wat ik aan het doen was. Daarom liet ik haar merken dat ik haar dom vond. Dit vervreemde haar van mij. We hadden ook ruzie. Stel je een vrouw voor zover van huis en alleen om er achter te komen dat je man niet van je houdt. Wat een misere. Het hele geval onderdrukte ik in mijn onderbewustzijn, heel diep begraven. Mijn vriend waarschuwde me regelmatig dat dit van de duivel was en dat er niets goeds van kon komen. Ondertussen hadden we twee kinderen gekregen van de Here en mijn vrouw was druk met hen. Ik verwaarloosde ze emotioneel en kocht kisten vol met boeken. Hoe meer ik werd gewaarschuwd hoe dieper ik van de weeromstuit in mijn studies dook. Enkele jaren had God geduld met mij en toen kreeg ik een inzinking. Ik moest mijn studies opgeven en vond een redelijk goed betaalde baan in de bouw. Ik kochte een tweedehands luxe auto tot verdriet van mijn vrouw. Materialisme was nu mijn afgod. Mijn vrouw kon er niet meer tegen en had een affaire. Dat kon ik haar niet vergeven. Wij beiden waren maagd toen we trouwden en het enige pure aan haar, vond ik, was dat ze geheel de mijne was. Toen verloor ik ook nog mijn baan. Maar ik ging gewoon door. Ik werd lid van de vakbond en verdiende meer dan ooit.

Tegen deze tijd was mijn vrouw zo teleurgesteld in mij dat ze twee maanden terug ging naar Duitsland. In die tijd had ik veel gesprekken met mijn vriend. Eerst beschuldigde ik mijn vrouw van alles. Maar langzamerhand maakte hij het mij duidelijk dat mijn studie een afgod was. Mijn meest nobele ambities waren oneerbare afgoden! Toen begonnen we met enige regelmaat te bidden. Eerst deed ik gewoon voor de vorm mee, uit respect voor mijn vriend. Maar gelijdelijkaan begon het tot mij door te dringen dat mij een grote schuld trof. Op een avond bad ik ernstig met mijn vriend en beleed dat mijn geloof veel te intellectueel was en lang niet genoeg vanuit het hart. Die nacht schreef ik een gedicht:

VROME KINDERLIJKHEIDNet als ik ben, oh Heer, zo kom ik.

Doe me vertrouwen als een klein kind.

Net als ik ben, emoties murw.

Maak me zacht, maak me oh zo mild.Net als ik ben, hulpeloos, help me nu.

Doe mij altijd uw grote Liefde gevoelen.

Net als ik ben, kom ik tot u.

Maak me vrij, onschuldig, als een duif.Net als ik ben, alstublieft, genees mijn pijn.

Doe me hand in hand met u gaan.

Net als ik ben, vind dit niet meer fijn.

Maak me nieuw, maak een nieuwer mij.Net als ik ben, oh geef uw hand.

Doe me lieven 'n loven en maak me wijs.

Net als ik ben, ik zink in zand.

Maak me nederig, en niet zo eigenwijs.Net als ik ben, oh Abba Papa,

Doe me leven, u alleen heb ik nodig.

Net als ik ben, zo goed zo slecht.

Maak me schijnend, als een kleine parel.Toen mijn vrouw dit las, omhelsde ze me en kuste me met tranen in haar ogen. Niet lang daarna begonnen we met een gezinsaltaar en het effect op mijn kinderen was indrukwekkend. Het beste, inderdaad, wat een man kan doen voor zijn kinderen, is hun moeder lief te hebben. Nog later, ervoeren we dat het gezin dat samen bidt, samen blijft. Eind goed, al goed!
Vorig Volgend


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: