home > dutch > excerptieder.php

Uittreksel van 'Ieder Zijn Eigen God?'

Een pleidooi voor 'het geloof eens overgeleverd aan de heiligen'.

In dit boek probeer ik de hoofddenkwijzen van de mens samen te vatten en ze te weerleggen d.m.v. het Woord van God. Dit werkje kan als een intermediaire inleiding tot mijn ethische theologie gezien worden, de tekeningen over deugden en ondeugden dan als de meest simpele inleiding en de ethische subsite kan beschouwd worden als klas 301.

Dit boek is een vurig pleidooi voor het Christelijk geloof in ons tijdperk van zogenaamd Postmodernisme, waarin zoveel ideeën en woorden uitgehold worden door misleide denkers. Hier introduceer ik de term autotheïsme als een uitleg van de zondeziekte zoals die aan het werk is in de diepste roerselen van onze harten en zielen sinds de zondeval.

Voorwoord: Veel mensen kennen Jezus alleen als een vloek. Het woord zonde is, denken ze, alleen maar voor fundamentalisten. De communisten in de voormalige USSR beschouwden religie als een soort ziekte die behandeld moest worden in een heropvoedingskamp. Niemand heeft immers God gezien. Toch beweert de Bijbel dat een enkeling Hem wel gezien heeft en daarvan heeft getuigd. Een God van Liefde kan nooit een eeuwige marteling in een hel willen. Toch waarschuwde Christus Jezus over een vuur in het hiernamaals dat niet gedoofd kan worden. Hij kan niet over een of ander kolenvuurtje hebben gesproken. Het moet daarom een soort zielevuur zijn.

De 8 Hoofdreligies: Religies worden samengevat als 8 in getal. Namelijk: monotheïsme, mysticisme, pantheïsme, polytheïsme, rationalisme, agnostisch materialisme, de antireligie atheïsme en satanisme. De christelijke vorm van monotheïsme wordt gebracht als de waarheid, waarvan de andere ismen afwijken aan de rechter kant en aan de linker kant, met satanisme als het dieptepunt. Mysticisme wordt gezien als een overdreven emotionele wijding van de ziel, pantheïsme als te onpersoonlijk en polytheïsme als een hopeloze poging om te trachten een stel grillige goden tot vrede te nopen. Dit als een vorm van afwijking die steeds verslechtert aan de rechterzijde. Aan de linkerzijde vormt het rationalisme een overdrijving van de rede, agnostisch materialisme als een najagen van goederen en diensten die uiteindelijk niet echt gelukkig kunnen maken en atheïsme als een pluk-de-dag filosofie die in het einde geen hoop biedt. Satanisme is een haatreactie tegen een God die als totaal onredelijk wordt beschouwd en het kwade wordt gepredikt als een goed in zichzelf. Maar als Satan onze bevrijder moet zijn, dan is de God van het judeo-christelijke erfgoed veel machtiger; want Hij maakte zijn koninklijke slechtheid. En zo kunnen satanisten nooit hopen van Gods toorn af te komen.

Waarom Wij Mensen Verloren Zijn In Onszelf: Uiteindelijk komt elke vorm van filosofie, wetenschap, religie en politiek ten einde, of trekt een ander jasje aan. De kern van het probleem is autotheïsme. We willen allemaal god spelen in onze eigen wereld, klein of groot. We willen het er alleen afbrengen en of redeneren God weg of veranderen Zijn gestalte in iets waar we mee kunnen leven. Deze vorm van zelfvergoding is gedoemd te mislukken en is bestemd om de toorn van een alheilig God over zich af te roepen. Als Napoleon ruimteschepen had gehad, dan zou hij openlijk tot god verklaard hebben willen worden. Mormonen prediken zowaar tot hun volgelingen dat ze goden kunnen worden. De menselijke natuur is hopeloos gevangen in autotheïsme en op deze manier is zelfs gevaarlijk autistisch. Christenen lijden aan hetzelfde euvel. (De christenheid heeft gefaald, maar de boodschap van Christus blijft overeind). Omdat God oneindig en eeuwig is, is de straf voor het verwerpen van zo'n God navenant eeuwig. En dit betekent dat men voor eeuwig van God vervreemd zal zijn. Als God Adam en Eva had gedood, was zijn rechtvaardigheid aangetoond, maar niet zijn Liefde.

God Als Rechter En Redder: Of God is je rechter, of je redder. Indien Christus in jouw plaats gestraft is, dan is God je Redder. Maar indien je het offer van Christus gebracht op het kruis blijft verwerpen, dan zul je Hem eens als je Rechter moeten ontmoeten. Dat we schuldig staan tegenover God kan gezien worden in het feit dat zogenaamde gegoede Duitse vaders veranderden in de moordenaars van 6 miljoen Joden en in een gewetenloze machine die meer dan 20 miljoen Russen om zeep hielp. Het argument is dat zoiets iedere beschaving kan overkomen. Ook u en mij. Judaïsme en Islam vervallen tot rationalisme of een of andere vorm van mysticisme. Alleen in de Naam van Christus kan men gered worden.

De Wedergeboorte: De ware kern van de christelijke boodschap is Christus als Heer van het hele universum te belijden en te geloven dat God Hem uit de doden heeft opgewekt. Indien je dit doet, dan ben je waarlijk wedergeboren uit God. Ook hier bestaan er afdwalingen aan de rechter en linker kant, die de christenheid tot een en al verwarring maken.

Nawoord: De meeste mensen proberen God te spelen tot hun laatste ademtocht. Soms worden ze overgehaald een andere godheid aan te hangen. Christus' boodschap leert een pelgrimsleven in een wereld die Christus blijft kruisigen.

Paperback (EUR 8,45) 82 pagina's.

Leuk e-boek (zip bestand).

PDF bestand.

HTML weergave.

Gebonden exemplaar (EUR 22,95; 108 pagina's door het gebruik van grotere letters).


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: