home > dutch > excerptchristus.php


      

Uittreksel Voor Driemaal Christologie


Dit e-boek bevat een studie die de absolute Godheid van Christus verdedigt naar aanleiding van duidelijke uitspraken in de Bijbel. De analyse van het kruislijden is ook verhelderend wat betreft de Uitverkiezing. Vele soorten theologieën zijn verward hierin of houden helemaal geen rekening met andere uitspraken in het Woord van God. Deze uitspraken lijken in tegenspraak met elkaar te zijn; echter God geeft ons geen inconsequente tegenspraken, maar paradoxen!

De grootste studie van dit trio is een inleiding op Bijbelse typen en antitypen. De Bijbel is rijk aan symbolisme en leert ons hiermee grote geestelijke waarheden.

Institutio Scripturarum biedt u dit e-book gratis aan. U kunt deze werkjes natuurlijk ook individueel opslaan in uw computer als PDF of als HTML bestanden door ze op de christologie pagina te openen. Maar persoonlijk geven we de voorkeur aan de onderhavige uitvoering; gewoon omdat ze leuk is.

Korte Analyse van het Kruislijden van Christus: Zaken zoals 'Voor wie stierf Christus?' en "Wie doodde Jezus?' worden beschouwd vanuit vier verschillende blikvelden. Het wordt aangetoond dat al deze opzichten legitiem zijn en dat ze verscheidene waarheden laten zien die niet in tegenspraak met elkaar zijn, maar juist dat ze in harmonie zijn en dat ze recht aan de waarheid doen.

De Absolute Godheid van Christus: Dit artikel wordt gewijd aan verschillende belangrijke waarheden omtrent de Persoon van Christus. Ook wordt Zijn menszijn besproken. Hoofdgedachten van het Wachttoren Gezelschap (de overkoepelende organisatie van de zogenaamde Jehovah Getuigen) worden aangevochten. Bijbelverzeen als 'In Hem woont de gehele volheid van de godheid lichamelijk' worden gebruikt om de godslasterlijke idee te weerleggen dat Christus slechts de eerste geschapen engel is. Alleen als de God-Mens kon Jezus het Werk van de redding volbrengen. Geen enkel dier, mens of engel was waardig genoeg om te dienen als het vervangend offer voor onze zonden. Ook wordt het idee van de vernietiging van de ziel kort behandeld.

Symbolisme en Typologie in de Bijbel: De vier evangelies worden uitgelegd als beschrijvingen van Christus Jezus vanuit vier verschillende aspecten. Dit wordt vergeleken met historische studies over andere personen uit de geschiedenis. Zo kan men Napoleon bestuderen als een militair genie, als een staatsman die een wetgeving uitdacht en als een man met een familie. Er wordt op gewezen dat de Heilige Geest, als de grote redacteur, deze vier aspecten samengewoven heeft niet alleen d.m.v. de karakters van de patriarchen, maar ook door de offers en zelfs de materialen gebruikt voor de bouw van de tabernakel. Sommige profetieën worden vermeld die het idee bevestigen van deze veelzijdige studie. Ook wordt een lans gebroken dat dit feit bewijst dat de Bijbel niet een onsamenhangende verzameling van boeken is, maar dat ze een sterke bovenmenselijke harmonie vormen, ondanks dat ze over een periode van enkele millennia geschreven zijn.

Paperback (EUR 8,45; 81 pagina's).

PDF bestand.


Gebonden exemplaar (EUR 21,95; 108 pagina's door het gebruik van grotere letters).


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: