home > dutch > disclaimerned.php

- - - DISCLAIMER - - -

INSTITUTIO SCRIPTURARUM

  1. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid, directe aansprakelijkheid, of aansprakelijkheid tegenover derden voor wat voor actie dan ook door enige persoon of groep van personen, of enig wettig lichaam. Het moet begrepen worden dat, hoewel de informatie die op deze website aangeboden wordt bedoeld is om te inspireren en te verlichten; de manier waarop dit resulteert in enige actie de verantwoordelijkheid is van de persoon of personen die die actie ondernemen.

  2. is niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade of verlies, materieel of immaterieel, hoe dan ook ontstaan door wie dan ook die enige connectie claimt te hebben met de informatie aangeboden op deze pagina's.


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: