home > dutch > cursus2.php


De Cursus Nieuwtestamentisch Grieks

Wij helpen u te groeien in de kennis van het Griekse Nieuwe Testament!!

Uw Woord is een licht op mijn levenspad en een lamp voor mijn voet. Iedere Schriftplaats is door God geïnspireerd en is nuttig tot onderwijzing, tot terechtwijzing, tot correctie, tot opvoeding in rechtvaardigheid; opdat de mens van God kompleet zij, kompleet gemaakt voor ieder goed werk.
Inleiding

Wij danken u voor uw interesse in onze beginnerscursus N.T.-Grieks. In deze tijd van vele vertalingen is het een nuttige bezigheid om zelf na te gaan hoe het Woord van God geschreven werd, nu bijna 2000 jaar geleden. Door de eeuwen heen is ervoor gezorgd dat het Nieuwe Testament voor zeker 99% de autographa (de originele handschriften van de N.T. schrijvers zelf) veilig stelt. Slechts 0,1% betreft belangrijke varianten. Maar ook hier is niets van de Christelijke leer in het onzekere.

Voordelen

Het volgen van de cursus is natuurlijk niet alleen goed om vertalingen te vergelijken. Wat dacht u van het effect op uw geheugen? U zult veel meer onthouden! Doordat u de grondtekst nauwkeurig gaat uitpluizen zal het u waarschijnlijk regelmatig overkomen dat u dingen opmerkt waar u voorheen overheen las. Dan is er nog de etymologie (studie van de oorspronkelijke betekenissen). Hier gaat een nieuwe wereld open voor iedere student van N.T.-Grieks. Bij voorbeeld één van de kenmerken van de wijsheid van boven (epieikeia= mildheid, zachtheid): komt onder meer van het woord 'eikos' (dat op zijn beurt komt van 'eoika'= 'lijkend', of 'gelijkend' en vandaar 'betamelijk'); en betekent 'waarschijnlijk' (vgl. Eng. 'likely'), 'natuurlijk', 'betamelijk' en 'redelijk'. Daarom wordt het ook wel als 'milde of zoete redelijkheid' omschreven! Deze woorden zijn ook weer taalhistorisch verwant aan het Nederlandse 'ijken' en het Latijnse 'aequare'.

Te moeilijk?

Schrikt het alfabet u af? Daar moet u zich niet gelijk door laten ontmoedigen; u kent al meer letters dan u denkt! Namelijk A B Z I K O T en natuurlijk de pi en de omega. Bent u bang dat de grammatica te lastig is? Als u op school een buitenlandse taal heeft weten te leren, dan moet u met de nodige volharding ook deze cursus kunnen volgen. Maar weet dit: 'Ars longa, vita brevis!'

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit 70 afzonderlijke lessen. Elke zevende les is een herhalingsles. U wordt een woordenschat van ongeveer 3000 woorden bijgebracht van de meest frequente tot minder vaak voorkomende. Dit is ongeveer de helft van alle woorden in het N.T. Het lesmateriaal is samengesteld met behulp van moderne computerprogramma's en is rijkelijk voorzien van achtergrondinformatie die uw kennis van het N.T. zal verrijken. Dankzij de computer kunnen wij u een unieke lesmethode aanbieden. De Griekse teksten zijn namelijk allemaal uit het N.T. genomen en de zinnen zijn gerangschikt naar grammaticale paradigma's (b.v. rijtjes werkwoordelijke vervoegingen), van makkelijk in het begin tot moeilijker aan het einde van de cursus. Zo maakt u zich spelenderwijs het Grieks van het N.T. eigen en bent u vanaf het begin al in het Nieuwe Testament. (Deze cursus bevat geen materiaal typisch voor welke denominatie dan ook, maar is geheel gebaseerd op de grammatica van het N.T.).

Tempo

U kunt zelf uw leertempo bepalen. U krijgt namelijk alle lessen ineens toegestuurd. Bij een tempo van 6 lessen per maand moet u rekening houden met een gemiddelde besteding van één uur per dag. Bij 3 lessen per maand is gemiddeld een half uur per dag voldoende.


3/5de van de cursus is gemaakt door mijzelf (drs. Bouter MA BAH in klassieke talen en wetenschappen) en 2/5de door een doctoranda in klassieke talen. Ook is de cursus nagekeken door een doctor in het Grieks van het N.T. Ik kan daarom instaan voor de validiteit van de cursus.Voor toegang tot de GRATIS online cursus (individuele lessen), klik hier.


Download de gehele (sic!) cursus n.t.-grieks in een enkel bestand, (pdf popup) [incl. bookmarks].


Als u het maar niets vindt om al die lessen uit te printen, raden wij u aan om de beginnerscursus aan te schaffen (les 1 tot 42) paperback : klik hier, (EUR 29,96 --452 pagina's--plus verzendkosten);        gebonden : klik hier, (EUR 35,96 --451 pagina's--plus verzendkosten). Het gebonden exemplaar is makkelijker hanteerbaar, want kleiner en lichter; kleine maar scherpe print.


Lessen 43 tot 70 kunt u aanschaffen in ons boek 'Cursus N.T.-Grieks voor Gevorderden': paperback : klik hier, (EUR 29,59 --489 pagina's--plus verzendkosten);        gebonden : klik hier, (EUR 35,96 --490 pagina's--plus verzendkosten). Het gebonden exemplaar is makkelijker hanteerbaar, want kleiner en lichter; kleine maar scherpe print.
Deze cursus is geheel gratis wanneer men die op eigen kracht wil volgen. Indien u begeleiding wilt genieten, dan zijn er kosten; als volgt:

Begeleiding van de eerste 3 lessen is gratis! Voor les 4 tot 10 is de begeleiding EUR 27,35.

Mocht u daarna door willen gaan, is de begeleiding van les 11 tot 70 EUR 147,75.

Mocht u in uw enthousiasme gelijk voor begeleiding kiezen [per post of e-mail voor al uw vragen], dan geven wij u een kleine korting: EUR 164,75.

Zonder begeleiding: GRATIS TOEGANG.

Begeleiding en correctie van huiswerk is voor 1 jaar (later kunt u per jaar bijbetalen: EUR 98,45).


Er bestaat tevens de mogelijkheid van telefonische begeleiding wanneer u dat wenst (bijv. wanneer u er echt niet uitkomt: EUR 17,45 per uur, of EUR 99,35 voor 10 uur per jaar). Mocht u toch nog andere wensen hebben, dan hoor ik het wel.

Huiswerk:

U kunt uw huiswerk in Word of Word Perfect maken en het ons emailen. Om Grieks te typen, moet u een Grieks font op uw computer installeren en het vervolgens in uw tekstverwerker selecteren. Indien u nog geen Grieks font op uw computer heeft, kunt u het Griekse font hier downloaden. Installeer het in uw Windows systeem bestanden onder FONTS.etymologische woordenlijst gebaseerd op het Grieks van het N.T.

reacties van cursisten

interlinear scripture analyzer

Parsing Analyzer

lees het Griekse N.T.

audio Grieks N.T.

Bestel de cursus hier met het bestelformulier.

Stuur ons uw opmerkingen, suggesties en/of vragen...

Verdere inlichtingen

Met al uw verdere vragen kunt u terecht bij:

Institutio Scripturarum,
F.W. Reitzstraat 69,
2806 TR GOUDA,
Holland (The Netherlands).
Tel.:+31-182-511735


(K.v.K.:29044976).