home > dutch > cursus.php

Gratis Online Cursus Nieuwtestamentisch Grieks

Wij helpen u te groeien in de kennis van het Griekse Nieuwe Testament!!
Wij belonen u met een e-book! Klik hier om dit werkje als een .pdf document te downloaden. Dit e-book bestaat uit 63 korte maar zeer interessante beschrijvingen over de tijd van Christus Jezus en de apostelen. Deze korte samenvattingen zijn allemaal in onze beginnerscursus nieuwtestamentisch Grieks verwerkt. U mag dit e-book ook aan anderen doorgeven.


Denk hier eens overna:

Uw Woord is een licht op mijn levenspad en een lamp voor mijn voet. Iedere Schriftplaats is door God geïnspireerd en is nuttig tot onderwijzing, tot terechtwijzing, tot correctie, tot opvoeding in rechtvaardigheid; opdat de mens van God kompleet zij, kompleet gemaakt voor ieder goed werk.


Waarom bijbels Grieks (N.T.-Grieks) studeren?

De belangrijkste reden is om het Woord van God beter en 'dieper' te begrijpen. Ons christelijke geloof is gebaseerd op de Bijbel, het Woord van God. Hoe beter wij dit Woord begrijpen hoe beter dit Woord tot ons kan spreken.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit 70 afzonderlijke lessen. Elke zevende les is een herhalingsles. U wordt een woordenschat van ongeveer 3000 woorden bijgebracht van de meest frequente tot minder vaak voorkomende. Dit is ongeveer de helft van alle woorden in het N.T. Vanaf het begin bevindt u zich in het Griekse N.T. en leert u Griekse zinsneden (wat later worden het echte zinnen) die daarin voorkomen. Moderne computer programmatuur maakte het mogelijk om een veelheid aan gegevens op een interessante manier aan te bieden. Bijvoorbeeld rijtjes werkwoordsvervoegingen netjes gerangschikt in zinnen genomen uit het N.T. Zo maakt u zich spelenderwijs het Grieks van het N.T. eigen.

Opbouw van de studies

Alle lessen zijn op de volgende manier opgebouwd:

  1. Inleiding
  2. Uitleg
  3. Huiswerk
  4. Nieuwe woorden. In iedere studie worden nieuwe woorden geleerd.
  5. De achtergrond van het Nieuwe Testament. Cursisten worden geholpen datgene wat zij leren, te begrijpen binnen de context van het leven gedurende de tijd van het Nieuwe Testament.

Echter de meeste aandacht gaat uit naar het bijbrengen van de grammatica.


3/5de van de cursus is gemaakt door mijzelf (drs. Bouter MA BAH in klassieke talen en wetenschappen) en 2/5de door een doctoranda in klassieke talen. Ook is de cursus nagekeken door een doctor in het Grieks van het N.T. Ik kan daarom instaan voor de validiteit van de cursus.Voor toegang tot de GRATIS online cursus (individuele lessen), klik hier.


Download de gehele (sic!) cursus n.t.-grieks in een enkel bestand, (pdf popup) [incl. bladwijzers].


Als u het maar niets vindt om al die lessen uit te printen, raden wij u aan om de beginnerscursus aan te schaffen (les 1 tot 42) paperback : klik hier, (EUR 49,95 --452 pagina's--plus verzendkosten); gebonden : klik hier, (EUR 63,95 --451 pagina's--plus verzendkosten). Het gebonden exemplaar is makkelijker hanteerbaar, want kleiner en lichter; kleine maar scherpe print.


Lessen 43 tot 70 kunt u aanschaffen in ons boek 'Cursus N.T.-Grieks voor Gevorderden': paperback : klik hier, (EUR 49,45 --489 pagina's--plus verzendkosten); gebonden : klik hier, (EUR 63,95 --490 pagina's--plus verzendkosten). Het gebonden exemplaar is makkelijker hanteerbaar, want kleiner en lichter; kleine maar scherpe print.
Deze cursus is geheel gratis wanneer men die op eigen kracht wil volgen. Indien u begeleiding wilt genieten, dan zijn er kosten; als volgt:

Begeleiding van de eerste 3 lessen is gratis! Voor les 4 tot 10 is de begeleiding EUR 27,35.

Mocht u daarna door willen gaan, is de begeleiding van les 11 tot 70 EUR 147,75.

Mocht u in uw enthousiasme gelijk voor begeleiding kiezen van de gehele cursus [per e-mail voor al uw vragen], dan geven wij u een kleine korting: EUR 164,75.

Zonder begeleiding: GRATIS TOEGANG.Begeleiding en correctie van huiswerk is voor 1 jaar (later kunt u per jaar bijbetalen: EUR 98,45).


Huiswerk:

U kunt uw huiswerk in Word of Word Perfect of Open Office maken en het ons emailen. Om Grieks te typen, moet u een Grieks font op uw computer installeren en het vervolgens in uw tekstverwerker selecteren. Indien u nog geen Grieks font op uw computer heeft, kunt u het Griekse font hier downloaden. Installeer het in uw Windows systeem bestanden onder FONTS.etymologische woordenlijst gebaseerd op het Grieks van het N.T.

reacties van cursisten

interlinear scripture analyzer

lees het Griekse N.T.

audio Grieks N.T.

Bestel de cursus hier met het bestelformulier.

Stuur ons uw opmerkingen, suggesties en/of vragen...

Verdere inlichtingen

Met al uw verdere vragen kunt u terecht bij:

Institutio Scripturarum,
F.W. Reitzstraat 69,
2806 TR GOUDA,
Holland (The Netherlands).
Tel.:+31-182-511735


(K.v.K.:29044976).


Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting:

Vrees voor God is het begin van wijsheid en kennis.

Het beginsel van wijsheid is vrees voor God en kennis van heilige zaken is goed verstand, als ook het wijken van het kwade.

Verhef de wijsheid en zij zal u verheffen.