home > dutch > brieven.phpEMAILS AAN KENNISSEN


Het volgende gedicht schreef K. voor mij.


Voor mijn vriend Chris, die mij telkens weer op Jezus heeft gewezen.


Soms ziet de zon

Mij blijkbaar niet meer zitten.

Sombert haar hemel

Ondanks helder blauw.

Rijzen er vragen

Over God mijn trouw

Als ik weer dagen achtereen heb liggen pitten.


En bidden helpt,

Maar kan de lucht niet klaren.

En God is daar

Maar wel in mijn verdriet.

Ik weet niet wie mij leest,

Of mij nog ziet.

En restless lig ik naar de muur te staren.


Zo tob ik door ...

En eigenlijk al jaren ...

Angst voor de vloek

Van wat ik glippen liet.

Grootmachtig bent u Heer al zie ik niet,

Bij al mijn pijn, gemis en stil verdriet,

Zult U barmhartig naar dit schaapje staren!


Zo verwachten wij van U.

In Jezus Naam.19 juni, 2019

Beste K. & J.,

Ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het kan zijn om mensen los te laten die je emotioneel pijn hebben gedaan. Toch zegt de Heer: "Laat los en u zult los gelaten worden. Oordeelt niet en u zult niet geoordeeld worden, veroordeelt niet en u zult niet veroordeeld worden. Want met het oordeel dat jullie oordelen, zullen jullie geoordeeld worden ((aantekening: het is wel nodig om te beoordelen en voor een kerk om tucht uit te oefenen)) en met de maat waar jullie mee meten, zullen jullie teruggemeten worden."

Ik bid al zo'n 15 jaar dagelijks om dit voor mekaar te krijgen! Het lijkt nu of er een doorbraak aan het plaats vinden is.

Ik zeg dit, omdat je bij mijn laatste bezoek aan jullie te kennen gaf niet altijd uit de bijbel te lezen vanwege je vader. Nu doe het dan voor je kinderen! Je hoeft niet 3 maal per dag voor te lezen en net als mijn moeder uit Johannes de Heer te spelen en zingen op de piano. Maar toch in ieder geval bij het avondeten.

In het Engels is een christelijk gezegde: "The family that prays together, stays together!" veel christenen hebben een familiealtaar, waar ieder kind om de beurt uit de bijbel leest en ook een gebed uitspreekt.

Ikzelf heb hierin gefaald en wens dat jou dat niet overkomt.

K. en J., ik wil jullie niets opdringen. Maar verwaarloos toch het Boek der boeken niet! Je kinderen zullen gauw de leeftijd hebben dat ze dingen doorgronden, zoals de waarde van de bijbel of niet. Het is aan jullie om het goede voorbeeld te geven.

In HEM

Chris bouter30 juni, 2019

Beste G.,

Ik heb respect voor je schranderheid en geniet van je inzichten en ben bang dat ik er maar weinig van onthoud. Ik stel je vriendschap op prijs en herinner je er weer aan dat, toen ik niet meer in onze vriendschap geloofde, jij me overhaalde die niet te beeindigen in onze tijd van adolescentie.

Ik begreep van jou dat je het mogelijk hield dat de gezegende apostel Paulus een homo was. Echter dit kan niet om verschilldende redenen. Paulus sprak de Korinthiërs aan en zei dat onder hen verschillende ZO WAREN. Dus ze waren gered van hun geaardheid zelfs. Is het niet daarom dat ook vandaag nog diverse mensen hiervoor hoop koesteren?

Waarschijnlijk is Paulus getrouwd geweest. Er waren broeders die beweerden dat hij niet het recht had om te trouwen. Dit moet betekenen dat hij al een vrouw had gehad, of die nu zich had laten scheiden van hem, was weggelopen omdat hij christen was geworden of niet, of dat ze al gestorven was. Maar hij beaamde dat hij wel degelijk het recht had om te (weder)trouwen.

Ook was het de gewoonte dat Farizeeërs een beroep leerden en dan trouwden wanneer ze een jaar of 18 waren. Zijn beroep was tentenmaker.

Ik geef je deze gedachten en bijbelteksten (vooral) ter overdenking en overweging.

In HEM

Chris (alias frits)19 juni, 2019

Beste K & J,

Ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het kan zijn om mensen los te laten die je emotioneel pijn hebben gedaan. Toch zegt de Heer: "Laat los en u zult los gelaten worden. Oordeelt niet en u zult niet geoordeeld worden, veroordeelt niet en u zult niet veroordeeld worden. Want met het oordeel dat jullie oordelen, zullen jullie geoordeeld worden ((aantekening: het is wel nodig om te beoordelen en voor een kerk om tucht uit te oefenen)) en met de maat waar jullie mee meten, zullen jullie teruggemeten worden."

Ik bid al zo'n 15 jaar dagelijks om dit voor mekaar te krijgen! Het lijkt nu of er een doorbraak aan het plaats vinden is.

Ik zeg dit, omdat je bij mijn laatste bezoek aan jullie te kennen gaf niet altijd uit de bijbel te lezen vanwege je vader. Nu doe het dan voor je kinderen! Je hoeft niet 3 maal per dag voor te lezen en net als mijn moeder uit Johannes de Heer te spelen en zingen op de piano. Maar toch in ieder geval bij het avondeten.

In het Engels is een christelijk gezegde: "The family that prays together, stays together!" Veel christenen hebben een familiealtaar, waar ieder kind om de beurt uit de bijbel leest en ook een gebed uitspreekt.

Ikzelf heb hierin gefaald en wens dat jou dat niet overkomt.

Kees en Johanna, ik wil jullie niets opdringen. Maar verwaarloos toch het Boek der boeken niet! Je kinderen zullen gauw de leeftijd hebben dat ze dingen doorgronden, zoals de waarde van de bijbel of niet. Het is aan jullie om het goede voorbeeld te geven.

In HEM

Chris bouterBeste K. en J.,

10 augustus, 2017.

Onderwerp: vraagtekens

Hier volgt een eerlijk en open relaas van mijn moeite met onze vriendschap en van het feit dat mij steeds weer indrukken zich aandoen over onze relatie. Indrukken dat bepaalde dingen niet kloppen, zoals lichaamstaal bij belangrijke onderwerpen waar je een emotionele reactie verwacht. Of lichaamstaal die de indruk geven dat er iets achter deze vriendschap schuilt. Ook vindt ik het vreemd dat het een paar jaar heeft geduurd totdat je je ging uiten tegen mijn meningen over homosexualiteit.

Eerst deed ik dit een paar keer af als paranoia van mijn kant. Ik ben immers psychiatrisch patient en heb wel meer last van achterdocht. Afgezien van het feit dat jij een boosheidsprobleem hebt naar God toe en moeite hebt de bijbel en de God van de bijbel te accepteren en dat je het voor homosexuelen opneemt (die ikzelf ook heus wel als medemens accepteer, maar ik heb grote moeite met christenen die Paulus op dit punt verwerpen en ikzelf heb ook een boosheidsprobleem zoals eerder uitgelegd), blijft er over dat ik soms en dit is de laatste weken weer heel hevig, grote moeite heb om jou en je bedoelingen te vertrouwen. Ik heb al eerder gezegd dat ik het vreemd vond dat jij geld gaf aan iemand die regelmatig gokte (ik dus, destijds) en ik ben bang dat dat was om mijn vriendschap kunstmatig te winnen. Ook vind ik het wel heel toevallig dat jij bij de bus over Thomas a Kempis begon, waar ik al een jaar of wat mee bezig was. En nu kom je niet meer bij de bus, alsof je er alleen voor mij kwam en hoe wist je dan dat ik daar kwam? En zo zijn er tal van dingen zoals gezichtsuitdrukkingen of het gemis ervan waar ik van zeg dat ik die niet geloofwaardig vindt.

Op dit moment heb ik het gevoel dat alles wat mij nog noopt om deze zogenaamde vriendschap in stand te doen houden, is dat jij en je vrouw en kinderen eeuwige en kostbare zielen hebben. En wie ben ik dan om jullie zomaar aan de kant te zetten. Dat deed ik bij de mensen van de bus wel, maar dat ging niet zonder slag of stoot en ook omdat ze toch in alle waarschijnlijkheid nooit naar mij zullen luisteren.

In dit verband, ik hoop dat het paranoia is, maar toch vraag ik het me af... Ik heb in 1997 op een zondag het Vaticaan bedreigd met twee telefoontjes. Een paar minuten nadien was ik die bedreigingen alweer vergeten, maar later toen ik uit mijn psychose kwam, herinnerde ik me ze. En elke psychose daarna stuurde ik vreemde brieven of emails naar het Vaticaan. Dit komt allemaal omdat ik in Canada materiaal van een fanatieke antikatholiek, Jack Chick, had gelezen en dat spul begon een rol te spelen toen ik psychotisch werd en daarna bij elke volgende psychose.

Om een lang verhaal kort te maken. Het is mij niet ontgaan dat er in mijn achtergrond is gesnuffeld door de Katholieken. Begrijpelijk natuurlijk. Is die gek echt iets van plan tegen ons, of zijn het loze dreigementen. Wat betreft die twee telefoontjes op die bewuste zondag, daarvan herinner ik me alleen maar dat ik aan het schreeuwen was en dat een vrouw aan de andere kant van de lijn mij gerust probeerde te stellen door te zeggen dat het Vaticaan achter mij staat. Ik had al opgelegd en draaide mij om, zag de Zuidrand flat en zei verontwaardigd bij mijzelf dat ze dus het Vaticaan achter mij hadden staan! Ik meen mij te herinneren dat ik toen weer belde en schreeuwde dat ik iedereen in dat gebouw (het Vaticaan in Rome) zou doden. Ik heb diverse keren mijn excuses aangeboden aan het Vaticaan en op een gegeven moment aan de nuntius in den Haag. Ik kreeg eenmaal een brief terug dat de Paus (toen Johannes Paulus de Tweede) mij zegende. Zie hier het antwoord van het Vaticaan via de nuntius in Den Haag. De brief van het Vaticaan heeft een watermerk dat zegt 'Secretaria Status'.

Wel, ik zeg dit omdat ik eerlijk gezegd me begin af te vragen of jij hier iets mee te maken hebt. Het probleem is dat wanneer je dit ontkent, ik dit kan toeschrijven aan reservatio mentalis, het recht van een Katholiek om te liegen en in de rechtzaal om de waarheid heen te draaien, als het gaat om het belang van de Kerk. Nu weet ik wel dat jij naar de protestante sint Janskerk gaat, maar ik vind sommige dingen in onze vriendschap zo vreemd dat ik me echt afvraag of jij niet ingeschakeld bent om mij helemaal uit te pluizen. Niet dat dat zo erg is. Immers ikzelf ben begonnen met dreigementen. Maar het probleem is dat ik de hele zaak grondig ben gaan wantrouwen en dat alles wat mij verhindert om deze vriendschap af te breken, is dat jij en je vrouw en kinderen zoveel waard zijn dat de Here Jezus ook voor jullie naar het kruis is gegaan.

Dit moest ik echt kwijt, K. en J. ...

Quo vadis, Domine et miserere mei...

chrisHi Chris,

Veel om op te reageren.. Allereerst je opmerkingen met betrekking tot mijn vermeende opdracht van het Vaticaan...

Het probleem van een selffulfilling prophecy is dat bruikbare feiten, eerst na vaststelling van een conclusie of verdenking worden gerangschikt. Het wordt een loop in zichzelf, die telkens weer bevestigt wat de verdenking reeds voor waar hield.

Ik zou probleemloos nog enige"feiten"kunnen toevoegen aan je verdenking, dit om je mijn punt te laten inzien:

1 Het is je misschien ontgaan maar in mijn woonkamer hangt een kruisje met de beeltenis van Christus daaraan. Niet echt een protestantse gewoonte..
2 Je hebt mij ook weleens over Titus Brandsma horen spreken.. Ook een rasechte Katholiek..

Wie ben ik wel...Iets waar ik nooit een geheim van heb gemaakt...

Een man, op zoek...
Allereerst naar medemensen..
Mens dat zich ergert aan de Bijbel,zich niet kan vinden in teksten en aan andere zich optrekt, ook dat...
Iemand die probeert te kijken wat het Evangelie hem zegt zonder intepretatie van zijn Christelijke opvoeding en daar niet toe in staat is.
Een man die de Christelijke "schuldcultuur hekelt, zich tegelijkertijd zondaar weet voor God.
Didimus... Wellicht voel je dit aan...

Ik ben niet te groot om waar dan ook te komen. Vriendschap gebaseerd op angst voor een eeuwige ziel, houdt echter geen stand...
Dat geef ik je mee ter overweging.

Pax Vobiscum...

K.


Hi die K.,

Die humor van 'pax vobiscum' kan ik wel waarderen. En ik meen toch, misschien achteraf, dat ik meer voel dan alleen maar angst voor je zieltje. Ik waardeer je scherpe analyses op verschillende vlakken. Dan denk ik dat de wekelijkse bezoeken ook iets sociaals zijn geworden. Met de rabbijn heb ik ook een anders dan christelijke vriendschap. We vinden elkaar op het gebied van het O.T. en op het gebied van de Hebreeuwse taal, waarbij ik vaak beter ben in grammatica en hij in het algemene overzicht van een hoofdstuk of psalm. Waarom dan niet met jou, toch? Ik vind dus niet per se, schijnbaar, dat al mijn vrienden christelijk moeten zijn in de zin van een orthodoxe of behoudende richting. Dat je je twijfels hebt, dat weet ik wel.

Ik zei in mijn laatste email dat ik hoopte dat het allemaal paranoia is. Het probleem is dat er sinds eind 2014 echt vreemde mensen in mijn leven zijn geweest. Diverse keren bij Homerson Casino's en diverse keren bij mij aan de deur.

De mogelijkheid van een selffulfilling prophecy is daar en daarom heb ik altijd een slag om mijn arm gehouden wat vertrouwen en vriendschap betreft. Het is inderdaad voorgekomen dat ik er helemaal naast zat en dat voor 1997, dus voor mijn bedreigingen tegen het Vaticaan. En dan, per slot van rekening, het bisdom in Noord-Holland gebruikt mijn cursus Nieuw Testamentisch Grieks. Wat toch ook wat te zeggen kan hebben in positieve richting.

Ik worstel, wat ik al een paar keer tegen jou gezegd heb (namelijk voor en na mijn inspannende vakantie in Canada) met achterdocht. Ik kan zo goed als niet tegen stress en volgende week heb ik een nieuwe poging van een dottering. Het zal wel zo zijn dat dat mij ook parten speelt. Ik wilde me uiten, eerlijk en open en hoop en bid dat ik wat voor je mag betekenen. Schijnbaar heeft de duivel me weer lastig gevallen.

Vale.

chris


Hi die K.,

Ik heb mezelf vanavond moed ingeproken dat ik niet bang of boos hoefde te zijn over een of andere vermeende spionage door de RKK. Ik maakte vanavond een minilezing over Hebreeën 8 en liet Willem Jan voor me bidden. Ik heb nu ondertussen behoorlijk wat alcohol gedronken, omdat ik er niet meer tegen kon...

Ik lag te denken. Als de RKK me had willen vermoorden, hadden ze dat allang gedaan en als ze mijn website en de dingen die ik tegen hen schrijf, hadden willen aanpakken hadden ze allang een hacker kunnen inhuren om mij een slag toe te brengen.

Waarom zouden ze jou dan inhuren om mij uit te pluizen. Ik kan gewoon niet zo belangrijk zijn dat ze jou zoveel zouden betalen om over jaren mij dagelijks in de gaten te houden. Ze moeten allang, misschien in samenwerking met de AIVD, hebben ingeschat en bepaald of ik een bedreiging ben of niet.

Misschien wordt mijn paranoia wel veroorzaakt door een ziekelijk verlangen om mezelf belangrijk te voelen en het idee te hebben dat ik aandacht krijg. En dit alles, misschien omdat ik mij miskend voel, onbegrepen en verwaarloosd. Misschien is het ook hoogmoed en wil ik met deze email de aandacht op mezelf vestigen.

Deze emoties wilde ik nog met je delen. Moge de Here Jezus ons allemaal genadig zijn en ons verlossen van het monster van nihilisme.

chris


R.,

06/08, 2017

Ik stel het niet zo op prijs dat jij, lijkt het wel, een oude vriendschap nieuw leven wilt inblazen. Ik had onze vriendschap verbroken en het is genant als je dan toch aan de deur komt. Ik verwerp je niet als medemens en als ik bij de voedselbank had gelopen, zou ik hulp voor lichamelijke noden wel op prijs stellen. Maar nu niet. We zijn te ver uit elkaar en we zijn het te oneens om vrienden te kunnen zijn. Het is ook niet zo dat ik homo's of lesbo's als medemens verwerp, al voelen ze dat misschien wel zo. Als christen moet ik mijn medemens zelfs liefhebben, maar dat wil niet zeggen dat ik dan alles maar moet accepteren in mijn eigen wereldje. Ik heb ook les geaccepteerd van homoprofessoren. Paulus zegt ook dat we niet uit de wereld kunnen gaan. Maar dat wil niet zeggen dat ik de wereld dan ook maar in mijn hart moet laten.

Nogmaals, als medemens accepteer ik jullie wel (mensen van de bus en zo), maar als christen ben ik het te oneens om met jullie als vrienden om te gaan.

Bye.

chris


Beste K. en J.,

26 juli, 2017


Misschien dat ik verkeerd overkwam met mijn laatste email toen ik Paulus aanhaalde dat het zelfs smerig is om het erover te hebben wat homo's en lesbo's in het verborgen doen. Gelukkig weet ik dat wat de zondige natuur betreft ik niet beter ben dan zij en zelfs niet beter dan een Hitler of Nero. Ik wenste wel dat ik dat ook beter aanvoelde in mijn hart en niet alleen theoretisch. En over theorie gesproken, als ik al beter ben dan een ander, omdat ik niet een moord heb begaan, bijvoorbeeld, dan is dat omdat ik bewaard ben en niet omdat ik vanuit mijzelf zo goed zou zijn.

Ik voel wel een beetje aan dat jij, wat je dan ook meegemaakt mag hebben, God bepaalde dingen kwalijk neemt en het daarom niet met de bijbel eens bent wat die dingen betreft. Ik heb je al eerder gezegd dat ook ik een boosheidsprobleem heb naar God toe, namelijk omdat het sprookje in mijn leven kapot is. Hij liet het toe dat mijn vrouw vreemd ging met verschillende mannen en mij daarna verliet. En Hij is toch almachtig? Waarom dan? Maar ik heb een beetje geleerd dat het beter is om Waartoe dan? te vragen.

Aan het einde in het boek Job staat 'Al het kwaad dat God over Job bracht.' Het is alsof God daar zegt, 'Ja dat heb ik gedaan.' Immers de duivel kan niets buiten Gods wil om doen. En een scepticus kan zeggen dat Job dan wel het dubbele terugkreeg, maar hij was wel tien kinderen kwijt, al kreeg hij er tien voor in de plaats. Ik heb zelf geleerd dat ieders eigen pijn zijn ergste pijn is. En hoewel ik niet zo rechtvaardig als Job ben en niet zoveel pijn kan hebben gehad als hij, weet ik wel van mijzelf dat door het lijden heen ik een beter mens ben geworden en dat ik diepe lessen heb geleerd. Ik geloof ook dat ik nog mag leven en dat ook ik nog mijn gouden jaren voor mij heb, net als Job. Immers de bijbel zegt: 'Zie, wij prijzen gelukzalig zij die de beproeving hebben uitgehouden. Jullie hebben van het uithoudingsvermogen van Job gehoord en jullie hebben het einde van de Here gezien, dat Hij ontfermend is en groot van medeleven.'

Het ga jullie goed in de vakantie,

Chris

P.S. Laat mij even weten dat jullie dit email hebben gelezen.30 juni, 2017

Beste K. en J.

Ik heb zojuist een christelijke film gezien over Polycarpus die veroordeeld werd om verbrand te worden in een arena en moest denken aan mijn moeite met onze vriendschap en dat ik verleden jaar op het punt stond om die te verbreken. Je schreef toen dat ik tegen alle, ik zeg het met mijn eigen woorden, normaliteit in ging. De martelaren kozen voor hun Heer tegen alles in.

Ik verwierp een associatie van jaren met de mensen van de bus die toestaan dat een medewerkster lesbische toestanden praktiseerd. Een vuilheid, die volgens Paulus, zelfs je mond bevuilt als je er het over hebt. Ik weet dat ik niet beter ben en eis niet van jou dat je een standpunt voor mij inneemt, K. Maar na het zien van deze film en hoe familiebanden en vriendschappen op de proef werden gesteld, heb ik het in mijn hart om, vooral jou, K., weer op de christelijke roeping te wijzen. We worden opgeroepen om een lichtend licht te zijn en een zoutend zout. Licht kan zeer doen aan de ogen, als ze ziek zijn en zout kan pijn doen als je wonden hebt. We hebben allemaal pijn en zijn allemaal aangedaan door zonde.

Maar ik blijf geloven dat de Here Jezus de waarheid is en dat Hij van mij verlangt dat ik een standpunt inneem tegen de wereld in en dat Hij meer moet worden en ik minder en dat ik dan waarlijk vrijgemaakt zal worden.

Mvg. chris2 januari, 2017

Beste R.,

Bedankt dat je aan mij gedacht hebt. Ik denk ook nog veel aan jullie en de mensen van de bus. Maar ik dacht dat 'Hij die zwijgt, geeft toe,' van toepassing was op jullie, omdat je nu niet echt voor het geloof in de bres bent gesprongen wat de waarheid van de eeuwige hel betreft, de historiciteit van Adam en Eva (en tot en met Genesis 11) en van de Schepping (niet van de apen afkomstig en niet door een lang en theistisch proces van leven en dood; de dood en de zonde zijn door een mens in de wereld gekomen en zo de verlossing), om nog maar te zwijgen over de rol van de vrouw in de gemeente en het feit dat Paulus zegt: "Wat zij in het verborgen doen, is zelfs een schande om te noemen" (homo's en lesbo's).

R., door deze dingen kan ik mij bijna totaal niet meer met de mensen van jullie kerk verenigen. Deze zaken vind ik zo belangrijk, dat voor mijn gevoel er een onoverbrugbare kloof bestaat tussen jullie en mij.

Ik bid heus nog wel voor jullie en L., S. en B., maar "Hoe kunnen twee samengaan, tenzij zij het met elkaar eens zijn?"

Mvg. Chris bouter19 september, 2016

Beste R.,

Ik weet niet goed waarom je toch bij mij langs kwam; maar als je het wil hebben over de kwestie van HLBT'ers, dan hierna volgt een antwoord dat ik aan L. stuurde.

Verder begin ik mij af te vragen of jullie ueberhaupt nog wel in een eeuwige hel geloven (de Here waarschuwde daar duidelijk tegen). Als het blijkt dat jullie dat ook niet meer geloven en de historische waarheid van Genesis 1 tot 11 vergeestelijken (die betekenis is er OOK), terwijl de Here het duidelijk over Adam en Eva had; dan kan ik jullie alleen nog maar als medemens erkennen en niet meer als christenen. Dan kan ik alleen maar de conclusie trekken dat jullie naamchristenen zijn.

Gr chris bouter

P.S. (de brief aan L.)

Beste L.,

U bent de enige die gereageerd heeft. R. zal het wel zat zijn, want ik had deze discussie al met jullie gehad en ook met B. en M. Uw eigen man had eens terug gemailed dat wanneer een homo of lesbisch stel elkaar lang trouw zijn, dan moeten ze aan het avondmaal kunnen, niet als ze van de ene relatie naar de andere gaan. Het is niet helemaal waar dat dit niet het standpunt van het GKV is. Wanneer en uw man en B. en M. en R. en M. dit standpunt innemen (en het is niet de bedoeling dat ik als van uit de hoogte klink: want ik ben niet beter dan HLBT'ers en zeker niet beter dan u) en vele anderen met hen; (buitenlandse Reformed Churches snijden de banden door met de zusterkerken in Nederland om zulke dingen, net als om bijbelkritiek vanuit de evolutieleer en moderne theologie en filosofie), dan kan ik alleen maar de conclusie trekken dat jullie kerk uitgehold wordt en dat het net zo gaat als met de Gereformeerde kerk die jullie hier in voorging en nog steeds gaat (uitzonderingen daargelaten).

Beste L., ik heb jaren van de busbijeenkomsten mogen genieten, zowel sociaal als geestelijk, maar nu vind ik het gewoon te gortig worden. U zegt dat jullie met een open bijbel samenkomen in de bus, maar dat is niet helemaal waar. Ik heb me altijd aangepast en binnen de mogelijkheden van mijn geloof getuigd en daarin mijn verdere visie verzwegen, zoals mijn kijk op het volk Israel, de persoonlijke bekering zonder een verbondstheologie, volwassendoop en andere dingen. Ik besefte dat het alleen maar onrust zou geven als ik daarover zou beginnen.

Het roept veel teveel onrust bij mij op om de kwestie van HLBT'ers aan het avondmaal te verzwijgen. Ik praat hier niet over met J. die veel bij mij komt. Ik wil niet storen en hoop dat de oude 'club' nog lang troost mag ervaren bij jullie, maar voor mij is dat voorbij.

U zegt dat we in een gebroken wereld leven en natuurlijk is dat waar. Maar de bijbel spreekt ook over tucht in de kerk. Als dat achterwege gelaten wordt en dingen maar op zijn beloop gelaten worden, kan het alleen maar van kwaad tot erger gaan. Ik doe af en toe donaties aan Stichting tot Heil des Volks en ook aan hun afdeling Different die HLBT'ers willen helpen en begeleiden in hun problematiek. Mensen die de bijbel serieus nemen en de bijbel willen erkennen, hoewel ze met homosexuele gevoelens zitten. Daar kent de bijbel geen compromis in. Paulus heeft het zelfs over bekeerlingen die 'zo waren'. Blijft men gebroken, dan moet men en niet praktiseren en de bijbel blijven erkennen. Homo's zijn niet de enige die met een probleem zitten. Je hebt ook nymfomanen, dekhengsten, pedofielen en anderen. Ik zelf ben heel sensueel ingesteld en toen mijn vrouw mij verliet heb ik veel seks op TV gekeken, totdat ik er weer bij bepaald werd dat als je een vrouw aanziet om haar te begeren, je haar al tot overspel in je hart hebt gemaakt. Ik heb erg veel gemasturbeerd, maar toen ik die tekst tot mij door liet dringen, gaf de Here mij op een gegeven moment genade om ook niet meer te masturberen. Ik beheers mij en kies er daarom ook maar voor om alleen te blijven. Had ik dat niet bereikt in genade, dan was ik door blijven masturberen totdat ik een vrouw had gevonden. Het is een kwestie, in deze gebroken wereld, om het minste van twee kwaden te kiezen. De bijbel houdt daar heus wel rekening mee en verbiedt masturberen nergens. Maar het beveelt het ook niet aan. Tot Timotheus zei Paulus, "ontvliet de begeerlijkheden van de jeugd". Maar Timotheus moet al zo'n jaar of 40 zijn geweest.

Een kerk behoort ergens de grens te leggen en te eisen dat HLBT'ers niet praktiseren, of niet aan het avondmaal mogen toegelaten worden. Ja, helaas, als ze geen zelfbeheersing kunnen vinden, dan moeten ze maar masturberen. Dat is niet anders.

Nogmaals ik kan niet meer doen alsof er niets aan de hand is. Ik kan gewoon niet meer rustig van het eten genieten bij B. en M. en R. en M. Bovendien voel ik mij in de maling genomen door A. die al jaren een praktiserende lesbische relatie schijnt te hebben. Ze loopt immers in de binnenstad met P. hand in hand en woont of woonde ook met haar samen. Zo komt ze ook over met haar lichaamstaal.

Ik zie ernaar uit en dat zei ik ook de laatste keer dat ik in de bus was. A. was er toen ik zei, dat ik niet beter ben dan P. (die met een enorm probleem zit; wat ik niet noemde natuurlijk) en dat je bij de Here mag komen zoals je bent, want zo lief heeft Hij je, maar Hij heeft je te lief om je zo te laten. En dat geldt zeker voor de eeuwigheid.

In HEM

chris3 november, 2016

Beste K.,

Ik maakte een grapje toen ik zei dat ik verkering was aangegaan in Canada en ook toen ik zei dat ze niet op de eerste date zich uitkleedde. Ik zei dat deels om te kijken hoe jij zou reageren en deels omdat ik, hoewel God mij zelfbeheersing heeft gegeven, ik het bedrijven van de liefde heus wel mis.

Ik beschouw het een wonder van boven dat een dekhengst als ik en iemand die zo verslavingsgevoelig is als ik en zo sensueel ingesteld, zelfbeheersing heeft gekregen. Het is ook buitengewoon en ik heb het niet vanuit mijzelf. Ik merk aan jou dat je dat niet kan begrijpen en dat kan ook niet. Ik begrijp het zelf niet eens. Ik weet alleen dat ik ervoor heb gebeden en dat het een enorme rust in mijn leven geeft. Ik weet ook dat op een gegeven moment in eind 2002 ik niet meer aan het masturberen toegaf, hoewel ik dat erg veel deed (behalve op een gegeven moment in mijn huwelijk, omdat mijn vrouw het mij genoeg gaf). Daarvoor ging een proces van schuldgevoel vanwege het begeren van andere vrouwen.

Ik moet heus nog wel oppassen met het zien van bloot op TV, hoor.

Met vriendeljke groet en begeleidend gebed om zegen voor jou, J. en E.

Chris bouter11 november, 2016

Beste Chris,

Je hebt je alle jaren een trouwe vriend betoond. Dat vergeet ik echt niet. Je bent een mooie kerel, eerlijk ook en daarin kan best het een en ander hebben. Ik hoop je zaterdag weer te zien, wil je eerder naar je dochter dan breng ik je graag.

Gods Zegen...... en tot spoedig.. K.

Op 30 augustus 2016 12:47 schreef chris bouter

Beste K.,

Ik ben bang dat ik je behoorlijk op je ziel getrapt moet hebben. Ik denk nu dat jij gewoon behoefte hebt gehad aan vriendschap buiten je christelijke 'kringetje' en toch met enige christelijke Anschluss. En juist nadat je je zo begon te uiten, heeft de duivel een spelletje met mij gespeeld om er een domper op te zetten.

Ik hoop dat deze ervaring geen verhindering zal zijn in de toekomst voor openhartige conversatie. Normaal ben ik wel wat gewend, met mensen als P. en ook in de psychiatrie en vooral in mijn boeken en op mijn site.

Ik hoop dat ik het in de toekomst goed zal kunnen maken, maar dit zal misschien de nodige tijd vergen.

Tot de volgende keer, vriend.

chris

From: K.

Sent: woensdag 24 augustus 2016 23:39

To: chris bouter

Subject: Re: crisis

Hoi Chris,

Dank voor je hartelijke mail. Aankomende zaterdag ben ik er graag weer. Besef mij terdege hoe moeilijk afgelopen gesprek voor je was. Afgelopen gesprek heb je me bepaald bij mijn persoonlijke problemen, inzichtelijk gemaakt dat dit kern is van mijn storm. Ik probeer te bidden... Wil je vragen dat voor mij te blijven doen.

Tot Zaterdag.

Je vriend K.

Op 24 augustus 2016 22:11 schreef chris bouter

Beste K.,

Het laatste wat ik wil is dat ikzelf een verhindering ben voor jou om de Here Jezus te vinden. Dat zou ik verschrikkelijk vinden. Ook hoop ik dat je beter begrijpt dat mijn ziekte (paranoia, depressie, stressgevoeligheid ((vooral vanwege mijn kinderen)) ) een rol speelt. Ik kan het moeilijk vinden om mensen te vertrouwen. Vooral mensen die nog niet erg lang in mijn leven zijn.

De Here Jezus noemde de rijke jongeling, die ook op zoek naar God was, vriend. In die zin noem ik jou ook vriend.

Ik ben bang dat het mijn hoogmoed is die verhindert om sorry te zeggen. Ook ben ik bang dat ik voor God speel naar jou toe en dat ik het te peroonlijk opvat dat jij zo fel reageerde toen je bij jou thuis luisterde naar mijn stukje over HLBT'ers.

Ik durf je niet meer broeder te noemen (in de zin van iemand die uit de Here Jezus is geboren ((de bijbel zegt zelf dat mensen die God zoeken, moeten geloven dat Hij bestaat en dat Hij een beloner is van hen die Hem zoeken ((( immers als je niet gelooft dat God ueberhaupt bestaat, wat heeft het dan voor zin om naar Hem op zoek te zijn. Je gaat toch ook niet op zoek naar een goudschat, als er geen aanwijzingen zijn dat die bestaat))) ), maar wel vriend. En je hebt inderdaad enorm in mij letterlijk en figuurlijk geinvesteerd.

Misschien kunnen we het de volgende keer (je bent dus welkom) hebben over dingen die je nog wel gelooft in de bijbel. Hopelijk vinden we daar overeenkomst in en zijn die een aanknopingspunt om op verder te bouwen.

Met vriendelijke groet,

chris24-09-2016

Beste K.,

Ik denk dat je vraag of ik ooit momenten heb gehad waarin ik God aan de kant wilde zetten, niet goed tot me liet doordringen. Want, hoewel God mij vasthield en ik op een of andere manier mij aan zijn hand liet, zijn er wel degelijk momenten geweest dat ik God een grote schop wilde geven. Maar gelukkig is dat er niet van gekomen. Eens ging ik achter een vrouw aan, nadat mijn vrouw vreemd was gegaan, maar gelukkig wilde ze niet. Een keer, toen ik hoorde van een goede kennis dat hij LSD had gebruikt, wilde ik ook een pilletje proberen, maar gelukkig weigerde hij dat. Verder, zoals eerder gezegd, was ik zeer boos; heel wat erger dan Jona, Job en Petrus en heb ik veel gevloekt en nog, wanneer de stress mij opeens overvalt.

Was dat gebeurd, dan was het op zelfmoord uitgelopen of ik was helemaal gaan hoeren en snoeren, of beide; zoals ik vannacht al zei.

Mvg. chris20-09-2016

Beste vriend K.,

Je zei eerder dat je persoon wat het geloof betreft op zijn grondvesten aan het schudden is. Ik ontwaar ook boosheid bij je naar God toe. Ik begrijp niet goed wat je probleem precies is, maar persoonlijk ben ik ook heel erg boos op God geweest. Omdat Hij de duivel had toegestaan om op zo'n uiterst gemene manier mijn vrouw af te pakken (er waren meerdere mannen in het spel). Het sprookje was helemaal kapot. Dat vond ik veel erger dan mijn ziekte, want de medicijnen helpen mij daarbij. Ik was satanisch boos op God. maar op een of andere manier bleef ik aan Hem vastklampen en hield mij bijbelteksten voor zoals dat eens al mijn tranen afgewist zouden worden. En in mijn helse depressies deed ik dat ook en zei rechtstreeks tot de Satan dat hij mij niet te pakken zou krijgen.

Dan kwamen de wederwaardigheden door een paar broers en broeders van de vergadering van gelovigen erbij. Dat telde op een gegeven moment heel zwaar en ik ging in tegen de wijsheid van de bijbel volgens welke je de zon niet over je toorn moet laten ondergaan, opdat je niet een wortel van bitterheid krijgt en de duivel een voordeel op je behaalt. Op een gegeven moment klaagde ik tegen God dat de wereld mij beter behandelde dan die zogenaamde christenen. Nu strijd ik al jaren tegen deze wortel van bitterheid. Elke dag weer noem ik de namen van die broers en broeders en smeek de Here mij te helpen ze lief te hebben.

K., de anderen zitten er meestal niet mee. Ik pakte alleen mezelf ermee.

De Satan gaat rond als een briesende leeuw, om te zien wie hij kan verslinden. Dit probeert hij schijnbaar al jaren bij jou. Ik kan je alleen maar aanraden om boeken als die van Francis Schaefer te lezen en ook mijn boekje 'ieder zijn eigen god?'.

Het ga je goed,

Je vriend Chris25-08-2016

Beste K.,

Ik vind het erg jammer dat je mij als onmenselijk hebt ervaren, terwijl ik meestal juist menselijk probeer te zijn. De bijbel preekt ook menselijkheid (de Here Jezus gaf zelfs Zijn leven voor ons ((ook voor jou)) ) en zegt ook dat je niet je vriend moet verlaten noch de vriend van je vader. Maar, dit als uitleg, ik sloeg waarschijnlijk door wat jou betreft, omdat ik dacht dat de mensen van de bus ook vrienden waren (de bijbel zegt dat een vriend zich vriendelijk behoort te gedragen); maar dat was niet zo. Dat dacht ik ook van sommige broeders uit mijn geloofsgemeenschap die mij met hun houding en woorden hadden en sommige nog, hebben verraden. Jij zal mijn woorden ook wel als verraad hebben ervaren en ik vraag me af of ik dat niet van hen had, religie in deze, niet een ware humane houding. De Here predikt zelfs dat je je vijanden moet liefhebben. Maar de bijbel predikt mij ook afzondering en andere waarschuwingen. Wederom een paradox en een kwestie van balans.

Dan speelt er ook nog mijn ziekte, vooral paranoia. Dit is niet te begrijpen voor jou ((houd je vast!!) maar destijds in mijn huwelijk dacht ik dat mijn vrouw een heks was en orgies achter mijn rug voerde met familie en broeders en dat zogenaamde christenen mij zelfs wilden vermoorden, of in ieder geval niet goed gezind waren. Ik dacht van jou ook kwaad en kon dingen niet meer relativeren, uit paniek en angst. Hoewel je dit niet goed kan plaatsen, vraag ik om geduld. Ik probeer dit uit te leggen op het gevaar af dat je niet meer in staat bent om mij serieus te nemen. Het is moeilijk bij mensen als mij te onderscheiden tussen ziekte en wat er normaal en goed is. Ik moet dus voor mijzelf concluderen dat ik doorsloeg door angst en door een tijdelijk verkeerd begrip van bijbelse adviezen. Mijn vriend Peter heeft mij hier ook in geadviseerd (van Julius heb ik nog niets gehoord). Ik zocht dus ook help bij hen. Weer iets wat je mij misschien kwalijk neemt en niet kan plaatsen. Dit komt ook door stress vanwege de problemen die mijn kinderen ervaren.

We praten zaterdag verder!

chrisVerdere inlichtingen

Met uw eventuele vragen, opmerkingen en/of suggesties kunt u terecht bij:

Institutio Scripturarum,
F.W. Reitzstraat 69,
2806 TR GOUDA,
Holland (The Netherlands).

Tel: +31-182-511735
K.v.K.# 29044976

Zend ons uw opmerkingen, ideeën, en/of vragen...

Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting:
Christus Jezus: "Het zou beter zijn wanneer een molensteen om iemands hals gehangen wordt

en dat hij in de diepte van de zee geworpen wordt, dan dat hij één van deze kleinen zou ergeren (tot vallen zou brengen);

want van dezen is het koninkrijk der hemelen!"