home > dutch > brief.php

Open Brief aan de Wereld


BESTE MENSEN

Door middel van deze open brief zou ik jullie, beste mensen, graag willen bedanken voor al de prachtige dingen die jullie mij gegeven hebben. Ik heb heerlijk gegeten en gedronken. Ik ben onderwezen aan jullie universiteiten. Ik heb me verwonderd over de zegeningen van de technologie. Ik ben gezegend met de beste medicijnen. Ik ben beschermd door de politiek en het rechtsapparaat. Mij is werk gegeven om mijn vrouw en kinderen te onderhouden. Ik heb me kunnen verheugen over de mooiste literatuur, kunst en muziek die zijn voortgebracht. Ik ben praktisch in de wieg gelegd van jullie cultuur en de zegeningen van de maatschappij, samen met de wonderen van jullie geschiedenis. Wanneer ik mezelf niet kan onderhouden, zorgen jullie voor mijn financiële behoeften. Ik kan jullie niet terugbetalen, zelfs niet als ik miljarden bezat. Want de pure verrukking die ik vaak heb ondervonden gaat alle geld ver te boven!

Maar ik heb dit tegen jullie en dat is dat jullie Christus niet aanbidden. Hij stierf aan het kruis voor jullie, zoals het geschreven staat: 'Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn unieke Zoon gaf, zodat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft'. Maar jullie schijnen daar niet veel om te geven. Is het soms omdat wij zogenaamde christenen jullie zo teleur hebben gesteld dat jullie onze Heer samen met ons verwerpen? Dit is het ravijn tussen jullie en mij! Moge God jullie de kracht geven om over de enige brug te gaan--Geloof in Christus! Of anders zal Gods toorn voor eeuwig op jullie blijven rusten, mijn beste vrienden. Ik zeg dit onder tranen . . .

Moge de Heer der heren en Koning der koningen u zegenen!

Frederik Christophoor Bouter.
Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: