home > dutch > audio > audio.php


Audio Minilezingen

Hier vindt u mini audio lezingen door mij van het Nieuwe Testament (allemaal popups en mp3 downloads). De meeste stukjes zijn ongeveer 10 tot 15 minuten lang.


Wij raden u aan om eerst het betreffende hoofdstuk te lezen en dan pas de lezing te beluisteren. Lees wat er staat, geloof wat er staat en dan heb je wat er staat! (Maar dan wel in de context van zoveel mogelijk ((verwante)) schriftplaatsen). En handel er dan naar...
Handelingen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Romeinen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 Korinthe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2 Korinthe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Galaten

1

2

3

4

5

6

Efeziërs

1

2

3

4

5

6

Filippenzen

1

2

3

4

Colossenzen

1

2

3

4

1 Thessalonicenzen

1

2

3

4

5

2 Thessalonicenzen

1

2

3

1 Timotheus

1

2

3

4

5

6

2 Timotheus

1

2

3

4

Titus

1

2

3

Filemon

1

Hebreeën

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13Wat vindt u van deze website?
Naam:
Emailadres:
URL:
Anoniem:
A. Zeer goed.
B. Vrij goed.
C. Gaat wel.
D. Vrij slecht.
E. Zeer slecht.
Toelichting: